Co je dobré vědět při práci přesčas?

Máte práce nad hlavu a nestíháte ji zvládnout v běžném pracovním čase? Nezbývá vám, než zůstat v práci přesčas? A víte, co je dobré o práci nad rámec pracovní doby a jejím ohodnocení vědět?

Asi nikdo z vás přesčasy moc nemusí, protože reálně ukrajují z vašeho osobního volna. Ale i na ty zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) pamatuje. Několikerým způsobem řešení.

Pro závažné případy a dohodou

Především je nutno zmínit, že přesčas by měl být zaměstnavatelem nařizován pouze v nutných případech a z vážných důvodů, které si vynucuje hladký průběh provozu firmy, či jejího určitého úseku/oddělení. A tak je práce přesčas buď nařízena ze zmíněných důvodů, nebo se vy sami můžete se zaměstnavatelem na práci přesčas z některých dalších důvodů dohodnout.

Navýšení ohodnocení

U přesčasů je nastaveno vyšší ohodnocení než u běžné práce. A to právě kvůli zásahu do vašeho osobního volna. V zákoníku práce je definováno, že osoba, jež pracuje nad rámec běžné pracovní doby, obdrží průměrný výdělek navýšený o příplatek za práci přesčas ve výši minimálně 25 % jeho průměrného výdělku, přičemž může být tato procentuelní výměra zaměstnavatelem ještě zvýšena.

Čerpání náhradního volna

Další variantou je výběr náhradního volna za odpracované přesčasové hodiny. Tedy namísto vyššího ohodnocení můžete pro svou potřebu a se souhlasem zaměstnavatele čerpat za přesčasovou práci náhradní volno.

Pozor na znění pracovní smlouvy

Novela zákoníku práce z roku 2012 říká, že práci přesčas je možno sjednat již v pracovní smlouvě. Je tedy nutno mít se při podpisu smlouvy na pozoru. Jestliže máte v pracovní smlouvě uvedeno, že vaše práce zahrnuje i práci přesčas, nelze obdržet za přesčasovou práci finanční ohodnocení. Jestliže jste takovýto dokument podepsali, pak je zkrátka přesčas součástí vaší pracovní náplně. To se ale většinou týká jen některých administrativních postů a také vedoucích zaměstnanců.

U řadových zaměstnanců je přesčasová práce povolena s navýšenou úhradou mzdy, ovšem někdy je v pracovní smlouvě definován počet hodin ročně, jež lze takto odpracovat. Ten je dán na 150 hodin za celý kalendářní rok. U pracovníků na vedoucích postech bývá někdy specifikován počet přesčasových hodin na osm hodin týdně.


Související články:

Co je dobré vědět o práci přesčas?
U zaměstnavatele na živnost?
Srážky ze mzdy. Co lze a co je nepřípustné?
Poradíte si s pohovorem v rámci přijímacího řízení?
K čemu vás zavazuje podpis dohody o hmotné zodpovědnosti?
Onemocnění ve zkušební době: je důvodem k výpovědi či nikoli?
Co nemusíte firmě sdělovat či dokládat?
Návrat do práce po mateřské dovolené? Jaká jsou rizika?
Souhlasit se smlouvou na dobu určitou, anebo žádat na dobu neurčitou?
Okamžitá výpověď? Je to možné?
Jaké otázky musíte, a které naopak nemusíte při pohovoru zodpovídat?
Návštěva lékaře v pracovní době