Okamžitá výpověď? Je to možné?

Máte práci, děláte ji dobře a najednou vám nadřízený řekne, že dostáváte okamžitou výpověď? Je to správné a legislativně v pořádku?
Každá pracovněprávní situace je zastřešena zákonem, v tomto případě zákonem č. 262/2006 Sb., tedy zákoníkem práce. Okamžitá výpověď, nebo výpověď ze dne na den, může být aplikována pouze ve výjimečných případech.

Důvody okamžité výpovědi

Těmi jsou: závažné porušení pracovních povinností, ukončení pracovního poměru ve zkušební době, nebo v situaci, kdy je pracovní poměr uzavřen na dobu určitou a jeho doba již uplynula. Okamžitá výpověď z jiných než těchto vyjmenovaných důvodů není možná.

Vše na legislativním podkladě

Dle zákona č. 262/2006 Sb. rovněž vyplývá, že v žádném případě nelze vypovědět pracovní poměr pouze ústně, taková výpověď je neplatná. Vždy musí mít výpověď z pracovního poměru písemnou formu. A také musí vycházet ze zákonem stanovených důvodů, tedy z legislativy, kterou je v tomto případě zákoník práce.

Dva měsíce

Dalšími důvody výpovědi může být mimo porušení pracovních povinností, zkušební doby nebo ukončení pracovního poměru na dobu určitou i důvod jiný, například nadbytečnost, či zánik pracovního místa. U těchto důvodů ale existuje vždy výpovědní lhůta, která je stanovena na dva měsíce a začíná se počítat od počátku následujícho měsíce.
Je tedy zřejmé, že každá výpověď z pracovního poměru má svá legislativní pravidla a musí v ní být jasně a přesně vymezeno, z jakých důvodů byla výpověď dána.

Písemnosti a podklady při výpovědi

Při jakémkoli odchodu ze zaměstnání si pohlídejte převzetí zápočtového listu, potvrzení o zdanitelných příjmech, evidenčního listu důchodového pojištění, případně potvrzení o vyplacení odstupného. Bez zápočtového listu i ostatních podkladů byste měli veliký problém při ucházení se o práci u dalšího zaměstnatele. Ale nejen tam - také při započítávání doby práce pro váš starobní důchod a dokládání náležitostí pracovněprávních vztahů jinde.

Pracovní pomůcky a využití služebních věcí

V případě využívání služebních pracovních pomůcek je nutno je vrátit zaměstnavateli a převzetí si nechat potvrdit písemně – podpisem s datem předání pomůcek. Jedná se většinou o telefon, notebook, někde i dražší nářadí a stroje, případně služební automobil, atp.

DPP a DPČ

Výjimkou z výpovědí tvoří práce na vedlejší pracovní činnost. U tzv. DPP a DPČ (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) platí výpovědní lhůta 15 dní, ale někdy lze práci vypovědět i bez ní. Toto je možné především u dohody o pracovní činnosti.Související články:

Hledáte zaměstnance?

Pracovní nabídky jsou zobrazovány jak na webu PracevRegionu.cz, tak na oficiálních webových stránkách více než 800 měst a obcí v ČR.
Vložit inzerát