Okamžitá výpověď? Je to možné?

Máte práci, děláte ji dobře a najednou vám nadřízený řekne, že dostáváte okamžitou výpověď? Je to správné a legislativně v pořádku?

Každá pracovněprávní situace je zastřešena zákonem, v tomto případě zákonem č. 262/2006 Sb., tedy zákoníkem práce. Okamžitá výpověď, nebo výpověď ze dne na den, může být aplikována pouze ve výjimečných případech.

Důvody okamžité výpovědi

Těmi jsou: závažné porušení pracovních povinností, ukončení pracovního poměru ve zkušební době, nebo v situaci, kdy je pracovní poměr uzavřen na dobu určitou a jeho doba již uplynula. Okamžitá výpověď z jiných než těchto vyjmenovaných důvodů není možná.

Vše na legislativním podkladě

Dle zákona č. 262/2006 Sb. rovněž vyplývá, že v žádném případě nelze vypovědět pracovní poměr pouze ústně, taková výpověď je neplatná. Vždy musí mít výpověď z pracovního poměru písemnou formu. A také musí vycházet ze zákonem stanovených důvodů, tedy z legislativy, kterou je v tomto případě zákoník práce.

Dva měsíce

Dalšími důvody výpovědi může být mimo porušení pracovních povinností, zkušební doby nebo ukončení pracovního poměru na dobu určitou i důvod jiný, například nadbytečnost, či zánik pracovního místa. U těchto důvodů ale existuje vždy výpovědní lhůta, která je stanovena na dva měsíce a začíná se počítat od počátku následujícho měsíce.

Je tedy zřejmé, že každá výpověď z pracovního poměru má svá legislativní pravidla a musí v ní být jasně a přesně vymezeno, z jakých důvodů byla výpověď dána.

Písemnosti a podklady při výpovědi

Při jakémkoli odchodu ze zaměstnání si pohlídejte převzetí zápočtového listu, potvrzení o zdanitelných příjmech, evidenčního listu důchodového pojištění, případně potvrzení o vyplacení odstupného. Bez zápočtového listu i ostatních podkladů byste měli veliký problém při ucházení se o práci u dalšího zaměstnatele. Ale nejen tam - také při započítávání doby práce pro váš starobní důchod a dokládání náležitostí pracovněprávních vztahů jinde.

Pracovní pomůcky a využití služebních věcí

V případě využívání služebních pracovních pomůcek je nutno je vrátit zaměstnavateli a převzetí si nechat potvrdit písemně – podpisem s datem předání pomůcek. Jedná se většinou o telefon, notebook, někde i dražší nářadí a stroje, případně služební automobil, atp.

DPP a DPČ

Výjimkou z výpovědí tvoří práce na vedlejší pracovní činnost. U tzv. DPP a DPČ (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) platí výpovědní lhůta 15 dní, ale někdy lze práci vypovědět i bez ní. Toto je možné především u dohody o pracovní činnosti.


Související články:

Co je dobré vědět o práci přesčas?
U zaměstnavatele na živnost?
Srážky ze mzdy. Co lze a co je nepřípustné?
Poradíte si s pohovorem v rámci přijímacího řízení?
K čemu vás zavazuje podpis dohody o hmotné zodpovědnosti?
Onemocnění ve zkušební době: je důvodem k výpovědi či nikoli?
Co nemusíte firmě sdělovat či dokládat?
Návrat do práce po mateřské dovolené? Jaká jsou rizika?
Souhlasit se smlouvou na dobu určitou, anebo žádat na dobu neurčitou?
Okamžitá výpověď? Je to možné?
Jaké otázky musíte, a které naopak nemusíte při pohovoru zodpovídat?
Návštěva lékaře v pracovní době