Co nemusíte firmě sdělovat či dokládat?

Ucházíte se o práci, chtějí po vás při reakci na jejich poptávku některé vaše identifikační a další údaje. Víte, co firmu nemusí zajímat a co vy nejste povinni sdělovat či dokládat?

Informace o vás samotných dokládáte přímo ve svém CV (curriculum vitae), alias životopisu, nebo u pohovoru Vězte ale, že něco firma může a něco by po vás naopak neměla vůbec chtít.

Co po vás tedy firma může požadovat?

Při přijímacím pohovoru:

  • Adresu vašeho trvalého bydliště – to je podstatná a dost stěžejní informace, váš nejdůležitější kontaktní údaj jak pro úřady, tak pro zaměstnavatele. Není to sice nejrychlejší kontaktní údaj, tím je telefonní číslo a e-mailová adresa, ale je nejpodstatnější, máte jej uveden i v občanském průkaze.
  • Kopie vašich dokladů o vzdělání – jsou tím míněny výuční list, maturitní vysvědčení, certifikáty, diplomy, atp. Toto vše je nutno předložit pouze v případě, že je pracovní pozice podmíněna určitou výší dosaženého vzdělání. V opačném případě nikoli. Nedoporučujeme kopie předávat potencionálnímu zaměstnavateli, jen předložit k nahlédnutí a předat mu je až v momentě, kdy vás zaměstná. Pokud mu kopie těchto dokumentů předáte dříve a zaměstnání nezískáte, je daná firma povinna tyto podklady zlikvidovat. Anebo s vaším souhlasem jej může firma uložit pro případné vaše oslovení někdy v budoucnu.
  • Výpis z trestního rejstříku – u některých typů pracovního poměru je tento doklad nutný (bankovnictví, finanční sféra, pojišťovnictví), a žádá se prokázání trestní bezúhonnosti. Tuto věc je nutno ujasnit si již ve fázi přijímacích pohovorů. Na některé pozice tento podklad důležitý není, a i přesto jej zaměstnavatelé žádají. Je dobré vědět konkrétně, které to jsou.

Při nástupu do zaměstnání:

  • Rodné číslo – při výběrovém řízení by jej firma chtít neměla, proto si tento údaj nechejte pro sebe. A to nejlépe až do doby, kdy vás vyberou a vy budete nastupovat jako nový zaměstnanec. Při faktickém nástupu do práce jej potřebujete pro další – většinou účetní souvislosti (daně, zálohy, mzdy, zdravotní a sociální pojištění – to vše je založeno na využití rodného čísla každého z nás)
  • Číslo vašeho občanského průkazu – při výběrovém řízení jej nepotřebujete, opět stejně jako rodné číslo je číslo OP důležité až ve fázi faktického nástupu do zaměstnání.
  • Vaši zdravotní pojišťovnu – tu zaměstnavatel znát potřebuje, ale až v momentě, kdy s ním podepisujete pracovní smlouvu. Tento údaj je důležitý u zdravotního pojištění, kdy zaměstnavatel nahlašuje dané zdravotní pojišťovně váš nástup do zaměstnání.
  • Řidičský průkaz – doklad není nutno předkládat ve fázi výběrového řízení, postačí informace zaměstnavateli, zda jej máte či nikoli. Pokud však budete vybráni a u dané společnosti nastoupíte do zaměstnání, jistě řidičský průkaz předložte. Bez něj totiž nelze evidovat vaše aktivity v zaměstnání s firemními auty, a také je nutno znát číslo řidičského průkazu pro další povinná školení řidičů.
  • Vaše majetkové poměry – obecně na ně nemá zaměstnavatel nárok, ovšem v případech, kdy budete využívat k práci své věci (auto, notebook, mobilní telefon) se doptávat na majetek, respektive na tyto konkrétní věci z něj, může. Vždy vám ale musí zdůvodnit, k čemu konkrétně tyto informace potřebuje. Pokud se vám bude zdát, že je pro dané zaměstnání není nutno uvádět, sdělovat je nemusíte.

A co by vůbec zaměstnavatel neměl chtít?

Jakékoli informace o sexuální orientaci, informace o víře, o zájmovém zaměření, nebo o původu (historie rodu, původní domovina). To jsou fakta pro výkon povolání nepodstatná, nemající vliv na výkon práce. Vyžadování těchto informací je vymezeno zákoníkem práce jako nezákonné.


Související články:

Co je dobré vědět o práci přesčas?
U zaměstnavatele na živnost?
Srážky ze mzdy. Co lze a co je nepřípustné?
Poradíte si s pohovorem v rámci přijímacího řízení?
K čemu vás zavazuje podpis dohody o hmotné zodpovědnosti?
Onemocnění ve zkušební době: je důvodem k výpovědi či nikoli?
Co nemusíte firmě sdělovat či dokládat?
Návrat do práce po mateřské dovolené? Jaká jsou rizika?
Souhlasit se smlouvou na dobu určitou, anebo žádat na dobu neurčitou?
Okamžitá výpověď? Je to možné?
Jaké otázky musíte, a které naopak nemusíte při pohovoru zodpovídat?
Návštěva lékaře v pracovní době