Co nemusíte firmě sdělovat či dokládat?

Ucházíte se o práci, chtějí po vás při reakci na jejich poptávku některé vaše identifikační a další údaje. Víte, co firmu nemusí zajímat a co vy nejste povinni sdělovat či dokládat?
Informace o vás samotných dokládáte přímo ve svém CV (curriculum vitae), alias životopisu, nebo u pohovoru Vězte ale, že něco firma může a něco by po vás naopak neměla vůbec chtít.

Co po vás tedy firma může požadovat?

Při přijímacím pohovoru:

  • Adresu vašeho trvalého bydliště – to je podstatná a dost stěžejní informace, váš nejdůležitější kontaktní údaj jak pro úřady, tak pro zaměstnavatele. Není to sice nejrychlejší kontaktní údaj, tím je telefonní číslo a e-mailová adresa, ale je nejpodstatnější, máte jej uveden i v občanském průkaze.
  • Kopie vašich dokladů o vzdělání – jsou tím míněny výuční list, maturitní vysvědčení, certifikáty, diplomy, atp. Toto vše je nutno předložit pouze v případě, že je pracovní pozice podmíněna určitou výší dosaženého vzdělání. V opačném případě nikoli. Nedoporučujeme kopie předávat potencionálnímu zaměstnavateli, jen předložit k nahlédnutí a předat mu je až v momentě, kdy vás zaměstná. Pokud mu kopie těchto dokumentů předáte dříve a zaměstnání nezískáte, je daná firma povinna tyto podklady zlikvidovat. Anebo s vaším souhlasem jej může firma uložit pro případné vaše oslovení někdy v budoucnu.
  • Výpis z trestního rejstříku – u některých typů pracovního poměru je tento doklad nutný (bankovnictví, finanční sféra, pojišťovnictví), a žádá se prokázání trestní bezúhonnosti. Tuto věc je nutno ujasnit si již ve fázi přijímacích pohovorů. Na některé pozice tento podklad důležitý není, a i přesto jej zaměstnavatelé žádají. Je dobré vědět konkrétně, které to jsou.

Při nástupu do zaměstnání:

  • Rodné číslo – při výběrovém řízení by jej firma chtít neměla, proto si tento údaj nechejte pro sebe. A to nejlépe až do doby, kdy vás vyberou a vy budete nastupovat jako nový zaměstnanec. Při faktickém nástupu do práce jej potřebujete pro další – většinou účetní souvislosti (daně, zálohy, mzdy, zdravotní a sociální pojištění – to vše je založeno na využití rodného čísla každého z nás)
  • Číslo vašeho občanského průkazu – při výběrovém řízení jej nepotřebujete, opět stejně jako rodné číslo je číslo OP důležité až ve fázi faktického nástupu do zaměstnání.
  • Vaši zdravotní pojišťovnu – tu zaměstnavatel znát potřebuje, ale až v momentě, kdy s ním podepisujete pracovní smlouvu. Tento údaj je důležitý u zdravotního pojištění, kdy zaměstnavatel nahlašuje dané zdravotní pojišťovně váš nástup do zaměstnání.
  • Řidičský průkaz – doklad není nutno předkládat ve fázi výběrového řízení, postačí informace zaměstnavateli, zda jej máte či nikoli. Pokud však budete vybráni a u dané společnosti nastoupíte do zaměstnání, jistě řidičský průkaz předložte. Bez něj totiž nelze evidovat vaše aktivity v zaměstnání s firemními auty, a také je nutno znát číslo řidičského průkazu pro další povinná školení řidičů.
  • Vaše majetkové poměry – obecně na ně nemá zaměstnavatel nárok, ovšem v případech, kdy budete využívat k práci své věci (auto, notebook, mobilní telefon) se doptávat na majetek, respektive na tyto konkrétní věci z něj, může. Vždy vám ale musí zdůvodnit, k čemu konkrétně tyto informace potřebuje. Pokud se vám bude zdát, že je pro dané zaměstnání není nutno uvádět, sdělovat je nemusíte.

A co by vůbec zaměstnavatel neměl chtít?

Jakékoli informace o sexuální orientaci, informace o víře, o zájmovém zaměření, nebo o původu (historie rodu, původní domovina). To jsou fakta pro výkon povolání nepodstatná, nemající vliv na výkon práce. Vyžadování těchto informací je vymezeno zákoníkem práce jako nezákonné.Související články:

Hledáte zaměstnance?

Pracovní nabídky jsou zobrazovány jak na webu PracevRegionu.cz, tak na oficiálních webových stránkách více než 800 měst a obcí v ČR.
Vložit inzerát