Onemocnění ve zkušební době: je důvodem k výpovědi či nikoli?

Stát se to může úplně každému. Nastoupíte do nové a třeba vysněné práce, jste ve zkušební době a najednou onemocníte. Tomu se říká zákon schválnosti, který funguje velmi často opravdu dobře. Je nutno obávat se výpovědi ze strany zaměstnavatele?

Další podstatnou věcí, která je mnohdy velmi nejasná, je: kdy v takových případech zkušební doba končí? Počítá se do ní pracovní neschopnost či nikoli?

Může, ale nemusí

Výpovědi se v takovém nešťastném případě můžete, ale také nemusíte dočkat. Určitě ji neobdržíte během prvních 14 dní nemoci, zde totiž legislativně a dle Zákona č. 262/2006 Sb. (zákoníku práce) platí, že jste po tuto dobu v případě onemocnění ve zkušební době chráněni.

Poté již ale nikoli. Bude-li vaše pracovní neschopnost delší než 14 dní, nebo se zaměstnavatel rozhodne, že o vaši práci u něj již nemá zájem, může vám výpověď jednoduše zaslat písemně na adresu vašeho bydliště. Je zcela v kompetenci vašeho zaměstnavatele, jak se v tomto případě zachová.

Zkušební doba trvá déle, respektive prodlužuje se

Pokud budete mít to štěstí a nadále si zaměstnání i přes nemoc udržíte, vaše zkušební doba se vždy prodlužuje o dobu strávenou na pracovní neschopnosti. Jestliže budete na pracovní neschopnosti týden, prodlouží se vám zkušební doba o týden, budete-li nemocní měsíc, prodlouží se o měsíc.

Kdy pracovní neschopnost ještě hraje roli?

V momentě vaší výpovědi z pracovního poměru. Pokud se ocitnete ve stavu práce neschopných v době své výpovědi, doba pracovní neschopnosti se nezapočítává do výpovědní doby.

Zaměstnavatel je povinen hradit vám náhradu mzdy prvních 14 dní, respektive od čtvrtého dne pracovní neschopnosti (první tři dny nejsou hrazeny vůbec). Pak vám náhradu mzdy vyplácí správa sociálního zabezpečení. Pracovní poměr vám skončí, když po nemoci nastoupíte zpět do práce, a to uplynutím výpovědní doby mimo pracovní neschopnost.


Související články:

Co je dobré vědět o práci přesčas?
U zaměstnavatele na živnost?
Srážky ze mzdy. Co lze a co je nepřípustné?
Poradíte si s pohovorem v rámci přijímacího řízení?
K čemu vás zavazuje podpis dohody o hmotné zodpovědnosti?
Onemocnění ve zkušební době: je důvodem k výpovědi či nikoli?
Co nemusíte firmě sdělovat či dokládat?
Návrat do práce po mateřské dovolené? Jaká jsou rizika?
Souhlasit se smlouvou na dobu určitou, anebo žádat na dobu neurčitou?
Okamžitá výpověď? Je to možné?
Jaké otázky musíte, a které naopak nemusíte při pohovoru zodpovídat?
Návštěva lékaře v pracovní době