K čemu vás zavazuje podpis dohody o hmotné zodpovědnosti?

Víte, co znamená dohoda o hmotné zodpovědnosti? Znáte pravidla toho, k čemu se jejím podpisem zavazujete?
Dohoda o hmotné odpovědnosti je dokument, jehož podpisem se jako zaměstnanec zavazujete k odpovědnosti za vám svěřené předměty a hodnoty – kupříkladu finanční hotovost, naskladněné zboží, prodávané zboží. Pokud dojde k jejich ztrátě nebo poškození s hmotnou škodou, může po vás zaměstnavatel chtít náhradu škody. A to bez toho, že by musel prokazovat, že jste škodu způsobili konkrétně vy.

Prokazatelná škoda

Je čistě jen na vás případně prokázat, že jste škodu způsobit nemohli. K daným hodnotám a věcem měl přístup i jiný pracovník např. bez podepsané dohody o hmotné odpovědnosti, nebo jste v době, kdy škoda vznikla, nebyli na pracovišti přítomni. Pokud toto neprokážete, jste povinni škodu zaplatit v plné výši.

Dnešní praxe

V reálu mají podepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti téměř všichni zaměstnanci, a dělí se o případnou škodu každý svým dílem – řadoví zaměstnanci stejným dílem, vedoucí dílem vyšším.
Pokud nastane situace, kdy vy osobně škodu nezpůsobíte, ale přesto škoda zaměstnavateli vznikla (mohou za ni např. jen určití zaměstnanci), nemůže po vás zaměstnavatel žádnou úhradu požadovat.

Bez dohody

Když dohodu o hmotné odpovědnosti se zaměstnavatelem podepsanou nemáte, může sice i tak po vás požadovat náhradu škody, ale pouze do 4,5 násobku vašeho průměrného platu. Ručíte tedy též za věci a hodnoty zaměstnavatelem vám svěřené, ale jen do určité částky a výše.
Je tedy jasné, že podpis dohody o hmotné odpovědnosti váš činí zodpovědnějším ve vyšší míře.

Zvláštní případy

Ojedinělé a zvláštní případy jsou nedbalost a úmysl. Pokud vám bude zaměstnavatelem prokázáno nedbalostní jednání či dokonce úmyslné jednání vedoucí ke škodě, může po vás požadovat náhradu škody, jež je mnohem vyšší než daný 4,5 násobek vaší mzdy. A tady se jedná o oba případy – tedy, ať máte či nemáte podepsánu dohodu o hmotné odpovědnosti. Úmyslná i nedbalostní škoda se hradí bez limitu celá.
Jsou to případy nepříjemné, týkající se například špatně či nevhodně umístěného či uskladněného zboží, ztráty vzniklé porušením bezpečnostních předpisů, či škody vzniklé zaměstnancem pod vlivem drog či alkoholu.Související články:

Hledáte zaměstnance?

Pracovní nabídky jsou zobrazovány jak na webu PracevRegionu.cz, tak na oficiálních webových stránkách více než 800 měst a obcí v ČR.
Vložit inzerát