Poradíte si s pohovorem v rámci přijímacího řízení?

Každý je jistě nervózní při představě pohovoru, který má velkou váhu ve vašem dalším profesním směřování, potažmo získání pro vás zajímavé, dobré, nebo lukrativní pracovní pozice.
Umíte správně odpovědět na dotazy, které u prvotních pohovorů padají? Je to vždy otázka psychologického přístupu ke každému uchazeči. Máme pro vás pár tipů, jak na to.

Co tedy určitě vzít v potaz?

 • Dopředu si promyslet a předpokládat, nač se budou při pohovoru ptát a vždy vědět, co říci a umět to říci (mlčení, rozpaky a váhání je špatné).
 • Žádné odpovědi ze sebe nesypat jako naučenou básničku (byť si je samozřejmě dopředu promyslíte).
 • Neříkat neurčité odpovědi a slova (nevím, možná, snad, nejsem si jist), vypusťte je pro pohovor ze slovníku.
 • Nikdy nehanit původní zaměstnaní, zaměstnavatele ani kolegy, to se prostě nedělá.
 • Vždy reagovat a odpovídat s rozmyslem a v klidu, hovořit férově a nevymýšlet si.
Dotazy u pohovorů jsou vždy cílené a mají svůj důvod – zjištění, jak jednáte vy sám, s lidmi, v kolektivu a jak přistupujete k práci, řešení problémů a činnostem jako takovým. Zde je několik dotazů, které se linou každý pohovorem a správné i vhodné odpovědi na ně.

Jaké máte dobré a špatné vlastnosti?

Tento dotaz je velmi častým, ne-li pravidelným. Firma tak zjišťuje váš postoj k sobě samému, to, jak se berete v reálu a zda máte alespoň trochu realistický náhled na sebe sama. Nejlépe tuto otázku zodpovíte tak, když uvedete čtyři své dobré vlastnosti a jednu vlastnost špatnou.

Proč jste si vybral právě naši firmu?

Společnost, u níž se ucházíte o práci tak zjišťuje, jaké představy o práci samotné máte. Nechtějí osoby, kterým je jedno, co dělají, ale lidi s určitým zaujetím pro danou práci a obor. A také stabilní a věrné zaměstnance. Tady je na místě zjistit si o firmě vše dostupné a něco z toho využít v odpovědi. Internet je mocné médium, které vám hodně pomůže. Je například vhodné říci, co se vám na dané firmě líbí v kontextu s tím, že práce u nich bude jistě pro vás to pravé.

Důvod vašeho odchodu z původního zaměstnání?

To je ošemetná, ale hodně častá otázka. Cílem dotazu je vyloučit fluktuanty a osoby, s nimiž by byla potíž. Odpověď by měla být ve smyslu, že vás láká zkusit něco nového, získat nové zkušenosti, být součástí dobrého týmu a společnost, u níž se o práci ucházíte, vás zaujala svým (čím = odvoďte si z informací o společnosti).

Co byste chtěl dokázat?

Zde se firma zajímá o to, co byste jí mohli v dlouhodobém měřítku jako zaměstnanec poskytnout. Je dobré si odpověď promyslet a vědět zhruba kam chcete v životě a práci směřovat, co dokázat. Ideálně by to mělo znít v souvislosti se zaměřením firmy, o níž si zjistěte před pohovorem co nejvíce informací.
Je nepřeberné množství dotazů, které vám může potencionální zaměstnavatel položit. Proto je vždy dobré se důkladně na pohovor připravit. Zkuste naše tipy a směsici dalších dotazů a zodpovědět si sami dle svého uvážení. Dostatečné informace o dané společnosti se vám hodí vždy, a to téměř u každé odpovědi.
 • Co víte o naší společnosti?
 • Co očekáváte od nadřízeného?
 • Jak jste získali své současné zaměstnání?
 • Co bylo vaší hlavní motivací pro změnu zaměstnání?
 • Upřednostňujete práci v týmu nebo individuální práci?
 • S jakými lidmi nechcete/chcete pracovat?
 • Co vás motivuje/demotivuje?
 • Proč bychom měli přijmout právě vás?
 • Co můžete ještě o sobě říci?
Společnost, jež hledá zaměstnance, těmito dotazy zjišťuje vaše reakce. Na všechny otázky odpovídejte stručně, klidně a pohodově. Dnes platí, že není jedna správná odpověď, je jich mnoho. Důležité jsou nejen odpovědi, ale první a hlavně celkový dojem.Související články:

Hledáte zaměstnance?

Pracovní nabídky jsou zobrazovány jak na webu PracevRegionu.cz, tak na oficiálních webových stránkách více než 800 měst a obcí v ČR.
Vložit inzerát