Návrat do práce po mateřské dovolené? Jaká jsou rizika?

Mateřská dovolená se vám pomalu chýlí ke konci a vy řešíte, zda osoba, kterou za vás firma jako náhradu po dobu vaší mateřské přijala, není v daném oboru lepší než vy. Máte obavy z negativní reakce a možnosti, že o práci přijdete?

Každé zaměstnání má svá pravidla daná legislativou, konkrétně Zákonem č. 262/2006 Sb. Pravidla v zákoníku práce se týkají jak kratší, tak i delší doby nepřítomnosti na pracovišti, potažmo mateřské dovolené a následného návratu zpět do zaměstnání.

Povinné držení pracovního místa

U zaměstnanců, kteří řádně nastoupili na mateřskou dovolenou a nyní se vrací zpět do zaměstnání, je firma ze zákona povinna jim danou pracovní pozici držet do doby, než se daná osoba vrátí. Zástup je vždy sjednán jen na danou dobu mateřské dovolené a nepřítomnosti pracovníka.

Organizační změny

V tomto mezidobí ovšem může nastat situace, kdy zaměstnavatel řeší organizační změny, a tak pozice, ze které šel pracovník na mateřskou dovolenou, byla mezitím zrušena.

V tomto případě má zaměstnavatel právo pracovníka propustit výpovědí z důvodů organizačních změn a zániku daného pracovního místa, ovšem s dvouměsíční výpovědní dobou a odstupným ve výši, která se hodnotí dle doby, po kterou zaměstnance ve firmě pracoval.

Většinou se jedná o odstupné ve výši dvou až tří průměrných měsíčních mezd následovně. Při zaměstnání v trvání do dvou let činí odstupné dva průměrné měsíční platy a při zaměstnání, které trvalo déle než dva roky, jsou to tři průměrné měsíční mzdy.

Obrana a opora v zákoně

V případě, že by firma přeci jen výpověď zaměstnanci vracejícímu se z mateřské dovolené zpět do zaměstnání dala, a přitom v dané společnosti nedošlo k organizačním změnám, je možno domáhat se práva soudní cestou.

Vymezení, kdy lze a nelze zaměstnance propustit, a jak, je dáno zákoníkem práce tzn. Zákonem 262/2006 Sb. V tomto případě je pracovník plně v právu a zaměstnavatel naopak postupuje nezákonně.

Pokud zaměstnavatel přeci jen trvá na svém, je možno - díky opoře o zákon - domoci se alespoň nějaké dohody s vyšším odstupným, což je mimosoudní alternativa. Soudní pře by pro zaměstnavatele byla mnohem nákladnější.


Související články:

Co je dobré vědět o práci přesčas?
U zaměstnavatele na živnost?
Srážky ze mzdy. Co lze a co je nepřípustné?
Poradíte si s pohovorem v rámci přijímacího řízení?
K čemu vás zavazuje podpis dohody o hmotné zodpovědnosti?
Onemocnění ve zkušební době: je důvodem k výpovědi či nikoli?
Co nemusíte firmě sdělovat či dokládat?
Návrat do práce po mateřské dovolené? Jaká jsou rizika?
Souhlasit se smlouvou na dobu určitou, anebo žádat na dobu neurčitou?
Okamžitá výpověď? Je to možné?
Jaké otázky musíte, a které naopak nemusíte při pohovoru zodpovídat?
Návštěva lékaře v pracovní době