Souhlasit se smlouvou na dobu určitou, anebo žádat na dobu neurčitou?

Nástup do nového zaměstnání je vždy klíčovým okamžikem. Je to takové prvotní oťukávání zaměstnavatele se zaměstnancem. Víte, jaký je správný postup při uzavírání pracovního poměru?
Je v pořádku napoprvé doba určitá, nebo má být rovnou sepsána smlouva na dobu neurčitou?
Na uzavření pracovního poměru na dobu určitou má firma ze zákona právo maximálně po tři roky, tedy dva až třikrát za sebou tak, aby celková doba uzavřeného pracovního poměru nepřesáhla více než tři roky. Může vám být nabídnut i kratší pracovní poměr (například zástup za někoho dlouhodobě nemocného, či za mateřskou dovolenou) vymezený určitou dobou nepřítomnosti zastoupeného zaměstnance.

Ne více než tři roky

Pokud s vámi zaměstnavatel opakovaně řeší podpis pracovní smlouvy na dobu určitou, nesmí takto uzavřený pracovní poměr trvat více než tři roky. Po uplynutí této doby vašeho zaměstnání (v případě, že zájem o vás ze strany zaměstnavatele trvá) by měla nastoupit již pouze pracovní smlouva na dobu neurčitou.

Tři roky třikrát před uplynutím doby

V praxi se často stává, že zaměstnavatel chce se zaměstnancem opětovně uzavřít pracovní poměr na dobu určitou. Toto je možné pouze v případech, že stávající doba určitá ještě neuplynula a nejsou to ani tři roky od podpisu první smlouvy na dobu určitou. Tento postup je možno praktikovat maximálně třikrát za sebou.

Pak již jen neurčito, nebo tři roky pauza

Po těchto dvou zmíněných variantách musí být vždy nabídnuta pracovní smlouva na dobu neurčitou. Pokud tomu tak není, je to ze zákona neplatné. Pracovní poměr na dobu určitou s vámi může tentýž zaměstnavatel sjednat až po uplynutí dalších tří let. Znamená to tedy, že byste museli být tři roky zaměstnáni někde jinde.
Jestliže vás zaměstnavatel nadále zaměstnává na dobu určitou, i když je to již nad limity dané výše, můžete ještě před uplynutím poslední možné doby určité projevit zájem a požádat o to, být v dané společnosti nadále zaměstnancem. Poté se automaticky váš pracovní poměr „přetransformuje“ na dobu neurčitou. Vyhnete se tím uplynutí doby určité a smlouvu na dobu neurčitou máte jistou.

Sezónní činnosti jsou výjimkou

Pokud jste zaměstnáni na sezónní práce, můžete být na dobu určitou zaměstnaní i vícekrát za sebou. Tato výjimka vznikla ze zákona proto, že některé činnosti lze vykonávat skutečně pouze v určitých obdobích roku (zima na horách, žně na polích, sběr ovoce, zednické práce, atp.). Jestliže však firma nemá sezónní práce v repertoáru, nelze tuto výjimku aplikovat.
Vždy je ideální zjistit si ještě před počátkem působení ve firmě vše o jejích pravidlech zaměstnávání. Zda náhodou nemá svá pravidla (viz sezónní práce), nebo jestli ve společnosti existují odbory, s nimiž musí být v takovém případě každá kolektivní smlouva i možnosti uzavírání pracovního poměru dohodnuta.Související články:

Hledáte zaměstnance?

Pracovní nabídky jsou zobrazovány jak na webu PracevRegionu.cz, tak na oficiálních webových stránkách více než 800 měst a obcí v ČR.
Vložit inzerát