Jaké otázky musíte, a které naopak nemusíte při pohovoru zodpovídat?

Každý pracovní pohovor je předzvěstí něčeho nového, dává šanci získat nové zaměstnání a tím příliv financí, často postup v kariéře nebo seberealizaci vlastních snů. U každého pohovoru na vás, coby potencionálního zaměstnance, padají vždy skoro tytéž otázky. Víte ale, které musíte, a které vůbec nemusíte zodpovídat?

Jsou totiž otázky a otázky – jedny je nutno zodpovědět a vhodné se na ně předem připravit, ale jiné nemusíte vůbec, jako dotazovaný, akceptovat. Proč? Jsou totiž určité hranice a soukromí každého z nás, za něž by ani náš případný zaměstnavatel neměl jít.

I tato sféra má právní základ. Je zastřešena Zákonem č. 262/2006 Sb., tzn. zákoníkem práce. Konkrétně vše v něm pojímá paragraf 16–17 Hlavy 4. Mimoto je zde ještě zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, tedy tzv. antidiskriminační zákon. V něm je specifikováno vše ohledně původu, národnosti a rasy.

Dotazy, týkající se profese a uzavření pracovního poměru, jsou v pořádku.

Co mezi ně patří?

 • dotazy na vzdělání
 • jazyková vybavenost (pokud souvisí s profesí)
 • délka vaší praxe
 • druh praxe – v jakých oborech
 • osobnostní kvality a zápory
 • zájmy (pokud souvisí s profesí)

A co určitě nemusíte zodpovídat?

 • váš zdravotní stav (nemoci, mateřství nebo gravidita - lze se doptávat jen v případech, kdy je daná pracovní pozice nevhodná pro OZP či těhotné)
 • sexuální orientace, či zda jste věřící
 • zda a jak se angažujete politicky
 • ohledně rodiny (počet dětí, rodinný stav, plánování dětí do budoucna)
 • čistý trestní rejstřík (v případě, že nesouvisí s prací a není pro ně důvod) – např. dotaz na čistý trestní rejstřík se objevuje u profesí spojených s financemi a je oprávněný (bankovnictví, pojišťovnictví, atp.)
 • dotaz na věk (může být jen u profesí pro mladistvé uchazeče, k potvrzení přesného věku, jinak nikoli)
 • dotazy na bydliště (lze po přijetí, když se sepisuje pracovní smlouva, kde je nutno bydliště uvést), ale nikoli u pohovoru
 • dotazy na závislosti – kouření, alkohol
 • jaké jste národnosti a rasy

Mnoha dotazům se těžko brání. Pokud by se kvůli neadekvátnosti jednání a dotazů při pracovním pohovoru jednalo o následný právní spor, jen velmi problematicky se dokazuje, jak to u pohovoru bylo.

Padne-li taková „tabu“ otázka, je dobré se okamžitě rozhodnout, zda je tento zaměstnavatel pro vás ten pravý. Pokud dojdete k úsudku, že nikoli, nemusíte odpovídat a odmítněte. Ale jestliže u tohoto zaměstnavatele stále o práci, i přes nevhodnost situace a dotazu, stojíte, zkuste to takticky. Tedy nepřímo, vyhýbavě a pokuste se stočit řeč jinam. Je-li to totiž dotaz, na který zaměstnavatel nemá právo, nejste právně postižitelní za „únikový manévr“.


Související články:

Co je dobré vědět o práci přesčas?
U zaměstnavatele na živnost?
Srážky ze mzdy. Co lze a co je nepřípustné?
Poradíte si s pohovorem v rámci přijímacího řízení?
K čemu vás zavazuje podpis dohody o hmotné zodpovědnosti?
Onemocnění ve zkušební době: je důvodem k výpovědi či nikoli?
Co nemusíte firmě sdělovat či dokládat?
Návrat do práce po mateřské dovolené? Jaká jsou rizika?
Souhlasit se smlouvou na dobu určitou, anebo žádat na dobu neurčitou?
Okamžitá výpověď? Je to možné?
Jaké otázky musíte, a které naopak nemusíte při pohovoru zodpovídat?
Návštěva lékaře v pracovní době