Jaké otázky musíte, a které naopak nemusíte při pohovoru zodpovídat?

Každý pracovní pohovor je předzvěstí něčeho nového, dává šanci získat nové zaměstnání a tím příliv financí, často postup v kariéře nebo seberealizaci vlastních snů. U každého pohovoru na vás, coby potencionálního zaměstnance, padají vždy skoro tytéž otázky. Víte ale, které musíte, a které vůbec nemusíte zodpovídat?
Jsou totiž otázky a otázky – jedny je nutno zodpovědět a vhodné se na ně předem připravit, ale jiné nemusíte vůbec, jako dotazovaný, akceptovat. Proč? Jsou totiž určité hranice a soukromí každého z nás, za něž by ani náš případný zaměstnavatel neměl jít.
I tato sféra má právní základ. Je zastřešena Zákonem č. 262/2006 Sb., tzn. zákoníkem práce. Konkrétně vše v něm pojímá paragraf 16–17 Hlavy 4. Mimoto je zde ještě zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, tedy tzv. antidiskriminační zákon. V něm je specifikováno vše ohledně původu, národnosti a rasy.
Dotazy, týkající se profese a uzavření pracovního poměru, jsou v pořádku.

Co mezi ně patří?

 • dotazy na vzdělání
 • jazyková vybavenost (pokud souvisí s profesí)
 • délka vaší praxe
 • druh praxe – v jakých oborech
 • osobnostní kvality a zápory
 • zájmy (pokud souvisí s profesí)

A co určitě nemusíte zodpovídat?

 • váš zdravotní stav (nemoci, mateřství nebo gravidita - lze se doptávat jen v případech, kdy je daná pracovní pozice nevhodná pro OZP či těhotné)
 • sexuální orientace, či zda jste věřící
 • zda a jak se angažujete politicky
 • ohledně rodiny (počet dětí, rodinný stav, plánování dětí do budoucna)
 • čistý trestní rejstřík (v případě, že nesouvisí s prací a není pro ně důvod) – např. dotaz na čistý trestní rejstřík se objevuje u profesí spojených s financemi a je oprávněný (bankovnictví, pojišťovnictví, atp.)
 • dotaz na věk (může být jen u profesí pro mladistvé uchazeče, k potvrzení přesného věku, jinak nikoli)
 • dotazy na bydliště (lze po přijetí, když se sepisuje pracovní smlouva, kde je nutno bydliště uvést), ale nikoli u pohovoru
 • dotazy na závislosti – kouření, alkohol
 • jaké jste národnosti a rasy
Mnoha dotazům se těžko brání. Pokud by se kvůli neadekvátnosti jednání a dotazů při pracovním pohovoru jednalo o následný právní spor, jen velmi problematicky se dokazuje, jak to u pohovoru bylo.
Padne-li taková „tabu“ otázka, je dobré se okamžitě rozhodnout, zda je tento zaměstnavatel pro vás ten pravý. Pokud dojdete k úsudku, že nikoli, nemusíte odpovídat a odmítněte. Ale jestliže u tohoto zaměstnavatele stále o práci, i přes nevhodnost situace a dotazu, stojíte, zkuste to takticky. Tedy nepřímo, vyhýbavě a pokuste se stočit řeč jinam. Je-li to totiž dotaz, na který zaměstnavatel nemá právo, nejste právně postižitelní za „únikový manévr“.Související články:

Hledáte zaměstnance?

Pracovní nabídky jsou zobrazovány jak na webu PracevRegionu.cz, tak na oficiálních webových stránkách více než 800 měst a obcí v ČR.
Vložit inzerát