Město Ústí nad Orlicí hledá zaměstnance na pozici

REFERENT/KA ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADU MĚSTSKÉHO ÚŘADU ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizaceTajemník městského úřadu Ústí nad Orlicí v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdější předpisů vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa REFERENT/KA ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADU MĚSTSKÉHO ÚŘADU ÚSTÍ NAD ORLICÍ PRACOVNÍ POMĚR: na dobu neurčitou MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Ústí nad Orlicí, Městský úřad Ústí nad Orlicí PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: 9. PT nebo 10. PT, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů TERMÍN NÁSTUPU: 01. 12. 2019 CHARAKTERISTIKA VYKONÁVANÉ ČINNOSTI: výkon státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecního stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

 • vzdělání v souladu s § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 10. platová třída – vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
 • 9. platová třída – vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • znalost práce na PC (MS Office, zejména MS Excel, MS Word)
 • řidičské oprávnění pro skupinu vozidel „B“
 • zodpovědnost, flexibilita, spolehlivost, samostatnost a pečlivost
 • Pozn.: Kvalifikační požadavky splňuje též uchazeč, který vykonával činnost úředníka obecního stavebního úřadu k 01. 01. 2013 a má příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
 • PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je svéprávná a bezúhonná a ovládá jednací jazyk.

  PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • telefonický kontakt na uchazeče,
 • e-mailová adresa uchazeče,
 • datum a podpis uchazeče.
 • K PŘIHLÁŠCE JE NUTNO PŘIPOJIT TYTO DOKLADY

 • životopis, ve kterém budou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech (strukturovaný profesní životopis),
 • motivační dopis,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • LHŮTA, ZPŮSOB A MÍSTO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK

  Přihlášku s přílohami doručte do 16. 09. 2019 buď osobně na podatelnu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (do 14:00 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny městského úřadu) na adresu: Městský úřad Ústí nad Orlicí, Útvar personální a mzdové agendy, Sychrova 16

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Město Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
  Místo výkonu práce: Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
  Komu se hlásit: Ing. Marcel Klement, tajemník Městského úřadu, tel: , e-mail:

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné
  Doba zaměstnání: od 2019-12-01
  Mzdové rozpětí: od 18690 do 28320 Kč/měsíc

  Požadované dovednosti

  Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce