Obec Červená Voda hledá zaměstnance na pozici

Referent státní správy a samosprávy - pracovník odboru finančního a majetkového - účetní
Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizaceMísto výkonu práce: Obec Červená Voda Náplň práce - účetnictví, inventarizace, příp. další agendy Místo výkonu práce: Obec Červená Voda Nástupní platové zařazení: v souladu s NV č. 341/2017 Sb. - 9. platová třída (+ osobní ohodnocení + další benefity)

Předpoklady pro výkon funkce

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá jednací jazyk
 • Další požadavky

 • min. středoškolské vzdělání s maturitou
 • znalost podvojného účetnictví a souvisejících předpisů
 • znalost práce na PC
 • samostatnost, pečlivost, zodpovědný přístup
 • Výhodou

 • vzdělání a praxe ekonomického směru
 • orientace ve veřejné správě
 • Zájemce podá Obecnímu úřadu Červená Voda, 561 61 Červená Voda čp. 268, písemnou přihlášku, která musí obsahovat jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, a datum a podpis zájemce.

  K přihlášce zájemce připojí tyto doklady

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Přihlášky v obálce označené "Veřejná výzva" je třeba doručit na adresu obecního úřadu do 19. července 2019 do 13.30 hodin. Zájemce nese náklady, které mu vznikly účastí na této veřejné výzvě. Nevyžádané materiály se nevracejí. V případě potřeby podá bližší informace tajemník OÚ Ing. Petr Cink, tel. 731 151 951, tajemnik@cervenavoda.cz.

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Obec Červená Voda, IČ: 00278637,
  Místo výkonu práce: Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda 1
  Komu se hlásit: Ing. Petr Cink, tel: +420 731 151 951, e-mail: tajemnik@cervenavoda.cz

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
  Doba zaměstnání: od 2019-08-01
  Mzdové rozpětí: od 25000 do 32000 Kč/měsíc


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce