Město Ústí nad Orlicí hledá zaměstnance na pozici

Vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Městského úřadu Ústí nad Orlicí
Vedoucí ostatních úředníkůVŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A O NÁLEŽITOSTECH PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA ADRESE: www.ustinadorlici.cz Pracovní poměr: na dobu neurčitou, se zkušební dobou 6 měsíců Termín nástupu: 1.12.2019 Příjem přihlášek: do 30.8.2019

CHARAKTERISTIKA VYKONÁVANÉ ČINNOSTI

 • komplexní zajištění činností vedoucího pracovníka odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace,
 • komplexní zajišťování výkonu práv a povinností vyplývajících ze zřizovatelské funkce města k příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a školství – metodická, organizační a kontrolní činnost.
 • POŽADAVKY NA UCHAZEČE

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání bakalářském studijním programu,
 • minimálně 3 roky praxe,
 • znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • výborná znalost práce na PC (MS Office, zejména MS Word),
 • manažerské dovednosti, výborné komunikační schopnosti, včetně písemného projevu,
 • zodpovědnost, flexibilita, spolehlivost, samostatnost a pečlivost,
 • vysoké pracovní nasazení.
 • VÝHODOU

 • praxe ve vedoucí funkci,
 • aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka,
 • zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností ve školství, nebo při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy, nebo při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu,
 • řidičské oprávnění pro skupinu vozidel „B“ – aktivní řidič.
 • LHŮTA, ZPŮSOB A MÍSTO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK

  Přihlášku s přílohami doručte do 30. 08. 2019 buď osobně na podatelnu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (do 14:00 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny městského úřadu) na adresu: Městský úřad Ústí nad Orlicí, Útvar personální a mzdové agendy, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

  Uzavřenou obálku v levém horním rohu označte

  „Výběrové řízení č. 9/2019 – vedoucí odboru ŠKCP – neotvírat.“

  Případné dotazy zodpoví

 • Ing. Marcel Klement, tajemník MěÚ, tel.: 465 514 222
 • Mgr. Luboš Mikyska, vedoucí ŠKCP MěÚ, tel.: 465 514 267


 • Pracoviště a kontakty

  Firma: Město Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
  Místo výkonu práce: Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
  Komu se hlásit: Ing. Marcel Klement, tajemník Městského úřadu, tel: , e-mail:

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské
  Doba zaměstnání: od 2019-12-01
  Mzdové rozpětí: od 23160 do 32290 Kč/měsíc


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce