Město Tábor hledá zaměstnance na pozici

Pracovník(ce) pokladny
Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborechMĚSTO TÁBOR zastoupené tajemníkem Městského úřadu Tábor vyhlašuje podle § 7 odst. (1) písmeno b) zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka (ce) pracovník(ce) pokladny (odbor vnitřních věcí) (pracovní poměr na dobu neurčitou) Název územního samosprávného celku: Město Tábor, IČ: 00253014, Druh a místo výkonu práce: pracovník(ce) pokladny, s místem výkonu práce Tábor

Ve své pracovní náplni vykonává např.

výběr a odvod finanční hotovosti u peněžních ústavů vede příjmovou a výdajovou pokladnu vede valutovou pokladnu vede pokladnu sociálního fondu Platová třída: 8* Předpokládaný nástup: červen, červenec 2019

Základní předpoklady dle zákona č. 312/2002 Sb.

a)státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR) b)věk minimálně 18 let c)způsobilost k právním úkonům d)bezúhonnost

Jiné požadavky

a)střední vzdělání s maturitou b)práce s PC - MS OFFICE c)dobré komunikační dovednosti slovem i písmem, korektní jednání d)pečlivost, spolehlivost

Výhodou je

zkušenosti s prací s finanční hotovostí praxe na pokladně ve veřejné správě zkušenosti s prací v informačním systému GINIS

V písemné přihlášce uvede uchazeč tyto náležitosti

1.jméno, příjmení a titul 2.datum a místo narození 3.státní příslušnost 4.místo trvalého pobytu 5.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 6.datum a podpis zájemce

a dále připojí tyto doklady

a)životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech vztahujících se k požadovanému výkonu činnosti b)výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením (originál nebo ověřená kopie) c)ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek, adresa

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 25. 4. 2019 do 13:00 hod v podatelně Městského úřadu Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor.

Na obálku prosím uveďte

"NEOTVÍRAT - výběrové řízení - pracovník(ce) pokladny Zaměstnanecké výhody: dovolená 5 týdnů, zdravotní volno/sickday, stravenky/příspěvek na stravování, vzdělávací kurzy, školení, příspěvek na sport/kulturu/volný čas, příspěvek na dovolenou.

Pracoviště a kontakty

Firma: Město Tábor, IČ: 00253014, http://www.tabor.cz
Místo výkonu práce: Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1
Komu se hlásit: Ing. Lenka Hlináková, tel: +420 381 486 125, e-mail: lenka.hlinakova@mutabor.cz

Vlastnosti volného místa

Směnnost: Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Doba zaměstnání: od 2019-06-01
Mzdové rozpětí: od 17000 Kč/měsíc

Požadované dovednosti

Práce s PC


Zobrazit na stránce úřadu práceDalší zajímavé nabídky práce