Město Ústí nad Orlicí hledá zaměstnance na pozici

Referent/ka odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend Městského úřadu Ústí nad Orlicí
Odborní asistenti v administrativěVŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A O NÁLEŽITOSTECH PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA ADRESE: www.ustinadorlici.cz PRACOVNÍ POMĚR: na dobu určitou, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou TERMÍN NÁSTUPU: 01.08.2019, dle dohody i dříve Pracovní místo je vhodné i pro osoby zdravotně znevýhodněné.

CHARAKTERISTIKA VYKONÁVANÉ ČINNOSTI

 • Zaměstnanec při své práci postupuje v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • - Zaměstnanec projednává a rozhoduje ve věcech přestupků dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  • přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy, přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy, přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, • přestupky proti veřejnému pořádku, přestupek křivého vysvětlení, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku, přestupky na úseku podnikání, přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě a přestupek na úseku zdravotnictví.
 • Zaměstnanec rovněž projednává a rozhoduje přestupky podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • POŽADAVKY NA UCHAZEČE

 • vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice, nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti (uchazeč musí následně prokázat odbornou způsobilost zkouškou provedenou u Ministerstva vnitra),
 • znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost práce na PC (MS Office, zejména MS Word),
 • zodpovědnost, flexibilita, spolehlivost, samostatnost a pečlivost.
 • VÝHODOU

 • zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
 • Případné dotazy zodpoví

 • Ing. Marcel Klement, tajemník MěÚ, tel.: 465 514 222
 • lic. Jaroslav Škarka, vedoucí DSS MěÚ, tel.: 465 514 346.
 • LHŮTA, ZPŮSOB A MÍSTO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK

  Přihlášku s přílohami doručte do 15. 05. 2019 buď osobně na podatelnu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (do 14:00 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny městského úřadu) na adresu

  Městský úřad Ústí nad Orlicí Útvar personální a mzdové agendy Sychrova 16 562 24 Ústí nad Orlicí

  Uzavřenou obálku v levém horním rohu označte

  „Výběrové řízení č. 5/2019 – referent/ka odboru dopravy, SH a správních agend – neotvírat.“

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Město Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676,
  Místo výkonu práce: Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
  Komu se hlásit: Ing. Marcel Klement, tajemník Městského úřadu, tel: , e-mail:

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské
  Doba zaměstnání: od 2019-08-01
  Mzdové rozpětí: od 19760 do 29740 Kč/měsíc


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce