Město Lovosice hledá zaměstnance na pozici

referenti zpracování dotací, administrace veřejných zakázek
Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státupracovní náplň - především

 • administrace žádostí o dotaci a následná administrace projektů financovaných z rozvojových programů příslušných ministerstev, Úřadu regionální rady, Krajského úřadu, apod.
 • spolupráce s případným dodavatelem služby na administraci žádostí o dotaci
 • předkládání žádosti o platbu, průběžné zprávy a provádění závěrečného vyhodnocení akcí
 • sledování dodržování směrnic a pravidel pro poskytování dotací v průběhu realizace po věcné stránce (dodržování termínů, propozic, konzultace s poskytovatelem dotace)
 • provádění průběžných kontrol efektivního a účelového čerpání poskytnutých státních prostředků ve spolupráci s nadřízeným orgánem a na základě jejich požadavku
 • Požadavky

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání nebo odborné středoškolské vzdělání s praxí
 • znalost zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou
 • základní orientace v dotačních programech
 • základní znalosti projektového řízení
 • samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, komunikativnost
 • velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • dobrá znalost práce na PC (MS Office na uživatelské úrovni)
 • státní občanství ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR
 • plná svéprávnost
 • zdravotní způsobilost
 • Přihláška musí obsahovat

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo OP nebo dokladu o povolení k trvalému pobytu (u cizích státních příslušníků)
 • datum a podpis (+ kontakt - číslo telefonu, e-mail)
 • a přílohy

 • profesní životopis
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (starý nejvýše 3 měsíce)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Zájemce pošle písemnou přihlášku s uvedenými doklady na adresu: Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice nebo doručte osobně na podatelnu Městského úřadu Lovosice, a to nejpozději do 29.03.2019 do 14 hodin.

  Na obálce vyznačí

  "NEOTVÍRAT - výběrové řízení - referent zpracování dotací, administrace veřejných zakázek". Bližší informace poskytne kontaktní osoba.

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Město Lovosice, IČ: 00263991,
  Místo výkonu práce: Školní 407/2, 410 02 Lovosice 2
  Komu se hlásit: Mgr. Ivana Petrášová, tel: +420 416 571 170, e-mail: ivana.petrasova@meulovo.cz

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
  Doba zaměstnání: od 2019-03-14 do 2020-02-29
  Mzdové rozpětí: od 19760 do 29740 Kč/měsíc


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce