Město Jičín hledá zaměstnance na pozici

ŘEDITEL/-KA ŠKOLY
Řídící pracovníci na základních školáchŘEDITEL/-KA ŠKOLY Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, IČ 00271632 v y h l a š u j e v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvkové organizace se sídlem Jičín, 17. listopadu 109, IČO 70886822 s nástupem od 1. 8. 2019.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky

 • vzdělání a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.
 • Obsahové náležitosti přihlášky

 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, maturitní vysvědčení),
 • čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na dny, doložené např. pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatelů atd.,
 • strukturovaný profesní životopis,
 • koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců ke dni vyhlášení konkursu),
 • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců ke dni vyhlášení konkursu)
 • Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 1. dubna 2019 na adresu: Město Jičín - Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín. Obálku označte "ŠKOLSTVÍ KONKURS Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace - NEOTVÍRAT". Více infofmací na https://www.mujicin.cz/volna-pracovni-mista/ds-24609/p1=61625

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Město Jičín, IČ: 00271632,
  Místo výkonu práce: Základní škola Jičín, 17. listopadu 109, Staré Město, 506 01 Jičín 1
  Komu se hlásit: Ing. Miroslav Kazda, tel: +420 493 545 200, e-mail: kazda@mujicin.cz

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
  Doba zaměstnání: od 2019-08-01
  Mzdové rozpětí: od 38310 do 48470 Kč/měsíc


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce