Město Cheb hledá zaměstnance na pozici

Úředník/úřednice oddělení územního plánování a památkové péče - úsek územní plánování
Ostatní úředníci jinde neuvedeníDruh práce: úředník/úřednice oddělení územního plánování a památkové péče - úsek územní plánování (zástup za MD a RD) Platová třída: 11 Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností Cheb Termín nástupu: dle dohody Pracovní doba: Po+St (7:30-17:00 h), Út+Čt+Pá (6:30-14:00 h - pružná pracovní doba).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

 • státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR
 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka.
 • Minimální požadavky úřadu

  - splnění kvalifikačních požadavků pro územně plánovací činnost dle § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

  1) Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník nebo fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle tohoto zákona; ustanovení zvláštního právního předpisu o vydávání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání se nepoužije 2) Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu 3) Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje dále fyzická osoba, která má a) vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě, nebo b) vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe 4) Úředník nesplňující kvalifikační požadavky může vykonávat územně plánovací činnost podle odstavce 1, pokud je zajištěno, že bude do doby splnění uvedených požadavků vykonávat tuto činnost pod odborným vedením úředníka splňujícího kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, nejvýše však po dobu 3 let
 • dobré komunikační schopnosti
 • rámcová znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • rámcová znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu
 • rámcová znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • do 6 měsíců po nástupu povinnost přihlásit se ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti
 • uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet, GIS).
 • Výhodou

 • praxe v územní samosprávě.
 • Nabízíme

 • pět týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravenky, příspěvek na ošatné, příspěvek na kulturní, společenské akce, příspěvek na dovolenou, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění po odpracování 1 roku, příspěvek na dopravu do zaměstnání při dojíždění nad 15 km),
 • profesní růst a prohlubování znalostí
 • týmová práce v kolektivu, vzájemná podpora.
 • Výčet dokladů, které je nutné předložit

 • vyplněná přihláška do výběrového řízení (tiskopis je k dispozici v podatelně MěÚ Cheb a na internetových stránkách www.cheb.cz)
 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a odborných znalostech a dovednostech uchazeče
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Lhůta pro podání přihlášek: do 12. dubna 2019 (včetně), přihlášky

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Město Cheb, IČ: 00253979,
  Místo výkonu práce: Město Cheb -007, správní obvod obce s rozšířenou působností Cheb, Cheb, 350 02 Cheb 2
  Komu se hlásit: Ing. Jaroslav Šinka, tel: +420 354 440 140, e-mail: sinka@cheb.cz

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
  Doba zaměstnání: od 2019-04-13
  Mzdové rozpětí: od 21480 do 32290 Kč/měsíc

  Požadované dovednosti

  Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce