Základní škola a Mateřská škola Světnov, příspěvková organizace hledá zaměstnance na pozici

Ředitel/ka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Světnov
Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol)Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele mateřské a základní školy (učitelství pro 1. stupeň ZŠ), odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti. Písemně zašlete: přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail), úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitelky/ředitele školy (ne starší 3 měsíců), doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení (možno nahradit úředně ověřenými kopiemi dokladů o průběhu zaměstnání - pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, apod.), strukturovaný profesní životopis, koncepci rozvoje a řízení školy (v rozsahu 3-5 stran), písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 1. dubna 2019 do 12 hodin na adresu

Obecní úřad Světnov, Světnov 62, 591 02 Žďár nad Sázavou Obálku označit Konkurs ZŠ a MŠ Světnov - NEOTVÍRAT! zvýhodněné bydlení v nově zrekonstruovaném bytě 3+kk přímo v budově mateřské školy

Pracoviště a kontakty

Firma: Základní škola a Mateřská škola Světnov, příspěvková organizace, IČ: 71009850,
Místo výkonu práce: Světnov 46, 591 02 Žďár nad Sázavou 2
Komu se hlásit: Pavel Štefan, starosta obce Světnov, tel: +420 605 143 578, e-mail: obec@svetnov.cz

Vlastnosti volného místa

Směnnost: Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Doba zaměstnání: od 2019-07-01 do 2025-07-17
Mzdové rozpětí: od 30000 do 50000 Kč/měsíc


Zobrazit na stránce úřadu práceDalší zajímavé nabídky práce