Statutární město Ostrava hledá zaměstnance na pozici

Specialista/tka přípravy a realizace investic VŘ č. 10/2019
Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringuMísto výkonu práce: Prokešovo náměstí 8, Ostrava Kontakt: poštou nebo osobním doručením v podatelně Magistrátu města Ostravy, v uzavřené obálce s označením NEOTVÍRAT, adresou odesílatele a čísla VŘ. Lhůta pro podání přihlášek: do 25. 2. 2019, více info na www.ostrava.cz Statutární město Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci Magistrátu města Ostravy č. 10/2019

Specialista přípravy a realizace investic

zajišťování přípravy a realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny.

Předpoklady

státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt dosažení věku 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost ovládání jednacího jazyka

Požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání stavebního směru, výhodou obor pozemní stavitelství

Jiné požadavky

znalost legislativy v oblasti stavebního práva, t.j. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, základní orientace v oblasti veřejných zakázek a znalost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, základní orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, - dobrá znalost práce na PC, zejména uživatelská znalost operačního programu Microsoft Windows, MS OFFICE (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), výhodou: praxe ve veřejné správě, osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby event. pozemní stavby, řidičský průkaz na skupinu "B", dále požadujeme: analytické myšlení, pečlivost, spolehlivost, samostatnost, schopnost týmové spolupráce, časovou flexibilitu, motivační dopis

Přihláška musí obsahovat

jméno, příjmení, titul datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana druh práce (pracovní místo), o kterou se ucházíte, číslo VŘ datum a vlastnoruční podpis

Doklady k přihlášce

životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie, cizí státní příslušník obdobný doklad (výpis z evidence RT lze pořídit na počkání za poplatek 100 Kč ve Středisku informačních služeb magistrátu - Czech POINT, dv.č. 105) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pracoviště a kontakty

Firma: Statutární město Ostrava, IČ: 00845451,
Místo výkonu práce: Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Komu se hlásit: Vanda Vozňáková, tel: +420 599 442 251, e-mail:

Vlastnosti volného místa

Směnnost: Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné
Doba zaměstnání: od 2019-03-01
Mzdové rozpětí: od 19760 do 29740 Kč/měsíc


Zobrazit na stránce úřadu práceDalší zajímavé nabídky práce