Obec Červená Voda hledá zaměstnance na pozici

Vedoucí Odboru finančního a majetkového Obecního úřadu Červená Voda
Vedoucí ostatních úředníkůMísto výkonu práce: Obec Červená Voda Platové zařazení: v souladu s NV č. 564/2006 Sb. - 11. platová třída (+ osobní ohodnocení + další benefity)

Předpoklady pro výkon funkce

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá jednací jazyk
 • Další požadavky

 • nejméně úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou nejlépe ekonomického směru
 • orientace v účetnictví a dalších ekonomických oborech
 • znalost práce na PC
 • pečlivost, důslednost, zodpovědnost a samostatnost, smysl pro týmovou práci
 • ochota učit se nové věci, hlubší zájem o obor
 • Výhodou
 • řidičský průkaz sk. B
 • praxe v oboru, manažerské zkušenosti
 • znalost problematiky hospodaření obcí
 • Uchazeč podá Obecnímu úřadu Červená Voda, 561 61 Červená Voda čp. 268, písemnou přihlášku, která musí obsahovat jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, a datum a podpis uchazeče.

  K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Přihlášky v obálce označené "Výběrové řízení" je třeba doručit na adresu obecního úřadu do 20. února 2019 do 15.00 hod. Uchazeč nese náklady, které mu vznikly účastí na tomto výběrovém řízení. V případě potřeby podá bližší informace tajemník OÚ Ing. Petr Cink, tel. 465 626 212 nebo elektronicky na adrese cink@cervenavoda.cz.

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Obec Červená Voda, IČ: 00278637,
  Místo výkonu práce: Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda 1
  Komu se hlásit: Ing. Petr Cink, tajemník, tel: +420 465 626 212, e-mail: cink@cervenavoda.cz

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
  Doba zaměstnání: od 2019-03-01
  Mzdové rozpětí: od 30000 Kč/měsíc


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce