Město Písek hledá zaměstnance na pozici

ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE ODBORU SPRÁVY MAJETKU MÚ PÍSEK
Ostatní úředníciDOBA URČITÁ - ZÁSTUP PO DOBU MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ. Tajemnice Městského úřadu Písek vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na místo úředníka - úřednice odboru správy majetku města Městského úřadu Písek DRUH PRÁCE: zajišťování správních činností na úseku správy majetku města; hlavním předmětem činnosti bude zajišťování agend veřejných zakázek DOBA VÝKONU PRÁCE: doba určitá - zastupování po dobu mateřské a rodičovské dovolené PLATOVÉ PODMÍNKY: platová třída 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - příloha č. 2 (19.760 - 29.740 Kč podle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky) PŘEDPOKLADY: způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk minimálně 18 let

POŽADAVKY

-nejméně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání -řidičský průkaz min. skupiny B -znalost práce s PC -zkušenosti se zákonem o veřejných zakázkách - nutno doložit alespoň tři zakázky malého rozsahu, které uchazeč - uchazečka zpracoval(a) nebo se na zpracování podílel(a), a to buď z hlediska zadavatele nebo uchazeče. V případě doložení své práce na minimálně jedné zakázce v režimu zákona č. 134/2016 Sb. toto výhodou. -praxe ve veřejné správě výhodou

Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu

Městský úřad Písek, kancelář úřadu, Ing. Jiří Petrášek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek nebo odevzdejte na podatelně MÚ Písek nejpozději do 22.02.2019. Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MÚ. Obálku s přihláškou označte "Výběrové řízení - zakázky".

PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT TYTO ÚDAJE UCHAZEČE/UCHAZEČKY

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana), datum a podpis
 • V přihlášce laskavě uveďte kontakt - telefon, mobilní telefon, e-mail.

  POVINNÉ PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY

  -životopis - nejlépe strukturovaný -výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce -ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání -čestné prohlášení o splnění požadavku řidičského průkazu a znalosti práce s PC -stručný popis realizované zakázky Výběrové řízení - písemný test a pohovor s vybranými uchazeči - uchazečkami proběhne dne 27.02.2019.

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Město Písek, IČ: 00249998,
  Místo výkonu práce: Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek 1
  Komu se hlásit: Ing. Jiří Petrášek, tel: , e-mail:

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné
  Doba zaměstnání: od 2019-05-01
  Mzdové rozpětí: od 19760 do 29740 Kč/měsíc

  Požadované dovednosti

  Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce