Město Písek hledá zaměstnance na pozici

ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MÚ PÍSEK
Ostatní úředníciDOBA URČITÁ - ZÁSTUP PO DOBU MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ. Tajemnice Městského úřadu Písek vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na místo úředníka - úřednice odboru sociálních věcí Městského úřadu Písek. Hlavním předmětem činnosti bude výkon správních činností na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Pracovní místo je na dobu určitou jako zástup za zaměstnankyni na mateřské a rodičovské dovolené. Platové podmínky: platová třída 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - příloha č. 2 (19.760 - 29.740 Kč podle délky započitatelné praxe) + příslušné příplatky

Předpoklady podle § 110 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 • Předpokladem je plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto zákona
 • Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je

 • a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění zákona č. 383/2005 Sb. v oborech vzdělávání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo
 • b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
 • POŽADAVKY

  - řidičský průkaz min. skupiny B - aktivní řidič - znalost práce s PC

  Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu

  Městský úřad Písek, kancelář úřadu, Ing. Jiří Petrášek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek nebo odevzdejte na podatelně MÚ Písek nejpozději do 22.02.2019. Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MÚ. Obálku s přihláškou označte "Výběrové řízení - sociální".

  PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT TYTO ÚDAJE UCHAZEČE/UCHAZEČKY

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana) - datum a podpis V přihlášce laskavě uveďte kontakt - telefon, mobilní telefon, e-mail.

  POVINNÉ PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY

  - životopis - nejlépe strukturovaný - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. dokladu o splnění odborné způsobilosti - čestné prohlášení o splnění požadavku řidičského průkazu a znalosti práce s PC Výběrové řízení - písemný test a pohovor s vybranými uchazeči - uchazečkami proběhne dne 27.02.2019.

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Město Písek, IČ: 00249998,
  Místo výkonu práce: Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek 1
  Komu se hlásit: Ing. Jiří Petrášek, tel: , e-mail:

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné
  Doba zaměstnání: od 2019-05-01
  Mzdové rozpětí: od 19760 do 29740 Kč/měsíc

  Požadované dovednosti

  Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce