Město Jeseník hledá zaměstnance na pozici

Referent/ka Odboru stavebního úřadu a územního plánování - agenda územního plánování
Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správyPrvní kontakt písemný!!! informace naleznete rovněž na: www.jesenik.org v sekci Volná místa

Popis pracovního místa

 • pořizování územních plánů obcí ORP Jeseník (obec s rozšířenou působností)
 • pořizování územně plánovacích podkladů pro ORP Jeseník
 • další agenda orgánu územního plánování (závazná stanoviska, územně plánovací informace, vyjádření)
 • Předpoklady pro podání přihlášky

 • státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
 • věk min. 18 let
 • svéprávnost
 • občanská a morální bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka
 • Požadavky

 • ukončené min. vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně v oborech se zaměřením na územní plánování, urbanismus, architekturu, stavebnictví nebo geografii
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • výborná znalost práce s PC (MS Office, internet apod.)
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • samostatnost a spolehlivost
 • zdravotní způsobilost
 • Výhoda

 • zvláštní odborná způsobilost v územním plánování dle nařízení vlády č. 512/2002 Sb. (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru)
 • znalost prostředí GIS/CAD
 • praxe ve veřejné správě
 • řidičský průkaz skupiny B
 • Požadované doklady

 • přihláška do výběrového řízení (vzor přihlášky na: www.jesenik.org v sekci Volná pracovní místa)
 • strukturovaný profesní životopis
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Informace o pracovním místě

 • 10. platová třída (platový stupeň podle délky započitatelné praxe v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.)
 • místo výkonu práce: město Jeseník, Městský úřad Jeseník
 • plný pracovní úvazek
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • předpokládaný termín nástupu: 01.04.2019 (dohoda možná)
 • Kontaktní osoba

 • Ing. Dana Kašparová, vedoucí Odboru stavebního úřadu a územního plánování, tel. 584 498 108, e-mail: dana.kasparova@mujes.cz
 • Vítězslava Churá, personalistka MěÚ Jeseník, tel.: 584 498 104, e-mail: vitezslava.chura@mujes.cz
 • Doplňující informace

  Vybraní uchazeči budou k výběrovému řízení pozváni telefonicky nebo prostřednictvím e -mailu. Předpokládaný termín výběrového řízení: 25.02. - 01.03.2019

  Doručení přihlášky

  Písemné přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník nebo osobně doručte na podatelnu Městského úřadu Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek 20.02.2019 do 10:00 hodin. Zalepenou obálku výrazně označte heslem: "NEOTVÍRAT - VŘ na referenta/ku OSÚaÚP - územní plánování. Město Jeseník si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Doklady poskytnuté k výběrovému řízení u nevybraných uchazečů budou po jeho ukončení neprodleně skartovány v souladu s právními předpisy.

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Město Jeseník, IČ: 00302724,
  Místo výkonu práce: Město Jeseník - Tovární, Tovární 1287/4, 790 01 Jeseník 1
  Komu se hlásit: Vítězslava Churá, personalista, tel: +420 584 498 104, e-mail: vitezslava.chura@mujes.cz

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské
  Doba zaměstnání: od 2019-04-01
  Mzdové rozpětí: od 19760 do 29740 Kč/měsíc


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce