MĚSTO BRTNICE hledá zaměstnance na pozici

Vedoucí odboru sociálních služeb
Sociální pracovníci specialisté v oblasti veřejné správyDruh vykonávané práce

 • vedoucí úředník odboru sociálních služeb
 • práce na úseku pečovatelské služby a na úseku centra denních služeb v rozsahu zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů
 • Předpoklady: předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Kvalifikační předpoklady dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. (zákon o sociálních službách)

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči sociální patologii, právo, nebo speciální pedagogiku
 • nebo vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost
 • Ostatní požadavky

 • občanská a morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost
 • organizační a řídící schopnosti
 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) vítána
 • dobrá znalost práce na PC (Windows, MS Office, internet aj.)
 • schopnost týmové práce
 • schopnost logického myšlení
 • řidičský průkaz sk.B, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo
 • profesionalita, odolnost vůči stresu, flexibilita
 • dobré komunikační schopnosti
 • možnost dalšího vzdělávání
 • praxe v daném oboru, ve veřejné správě na řídící úrovni a případná zkouška zvláštní odborné způsobilosti - výhodou
 • zkušenosti s řízením malého pracovního týmu - výhodou
 • Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 8 - 9.

  Přihláška musí obsahovat

  a) jméno, příjmení a titul uchazeče, b) datum a místo narození uchazeče, c) státní příslušnost uchazeče, d) místo trvalého pobytu uchazeče, e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana f) datum a podpis uchazeče, g) kontaktní telefon, příp. e-mail

  Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce

  a) strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, případné další kvalifikační a odborné předpoklady, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání, s následným dodáním výpisu po jeho doručení); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží uchazeč bezúhonnost čestným prohlášením, c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Lhůta pro podávání přihlášek: do 25. 1. 2019, doručením do 11.00 hodin na podatelnu úřadu. Místo a způsob podávání přihlášek: v zalepené obálce osobně na podatelnu Městského úřadu Brtnice (adresa uvedena níže) nebo prostřednictvím České pošty. Obálka s přihláškou musí být viditelně označena „Výběrové řízení - vedoucí Odboru sociálních služeb MěÚ Brtnice“ s označením „neotvírat“. Adresa pro podávání přihlášek: Městský úřad Brtnice, nám. Svobody 379, Brtnice, PSČ 588 32.

  Pracoviště a kontakty

  Firma: MĚSTO BRTNICE, IČ: 00285668, http://www.brtnice.cz
  Místo výkonu práce: Město Brtnice, nám.Svobody č.p. 379, 588 32 Brtnice
  Komu se hlásit: Ing. Petr Denk, tel: +420 702 169 090, e-mail: vedouciuradu@brtnice.cz

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné
  Doba zaměstnání: od 2019-02-01
  Mzdové rozpětí: od 18300 do 28920 Kč/měsíc

  Požadované dovednosti

  Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce