Úřad práce České republiky hledá zaměstnance na pozici

Vrchní referent/rada - specialista ESF
Všeobecní administrativní pracovníciVrchní referent/rada - specialista ESF projektu "Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)," v Oddělení projektů EU, Odboru zaměstnanosti, Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem

Hlavní náplň činnosti

Zajišťuje pravidelný přenos informací o realizovaných projektech mezi jednotlivými pracovišti ÚP ČR v Ústeckém kraji. Spolupracuje při zpětném předávání informací, aktualit, výstupů z projektů a námětů. Spolupracuje na poradenské činnosti u realizovaných projektů v daném regionu (uchazeči, zájemci, zaměstnavatelé, obce a další spolupracující organizace). Spolupracuje při organizaci informačních schůzek pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a při zařazování cílových skupin do realizovaných projektů. Spolupracuje při administraci a vyplácení příspěvků poskytovaných v rámci projektů. Připravuje aktuální podklady pro informace veřejnosti, tiskové zprávy, porady apod. Podílí se na zpracování statistik k realizovaným projektům. Pro relevantní pracovníky ÚP ČR realizuje interní školení z oblasti OPZ a aktuálně realizovaných projektů. Při realizaci kazuistických seminářů z oblasti ESF se podílí na moderování a vedení semináře. Zpracovává výstupy z těchto seminářů (zápisu, kauz, případů vhodných do sborníku). V rámci přidělených agend se předpokládá z počátku větší míra pracovních cest v rámci kraje.

Kvalifikační a další požadavky

- minimálně vyšší odborné vzdělání - svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost

Pracovní podmínky

- platové zařazení v 10. platové třídě v souladu s platnými právními předpisy (plat min. od 19 760 Kč) - pružná pracovní doba - plný úvazek - předpokládaný nástup 1. března 2019 - místo výkonu: Teplice - pracovní poměr na dobu určitou do 31. 8. 2020 Bližší podrobnosti k volné pracovní pozici naleznete na portálu mpsv.cz - Kariéra na ÚP ČR Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 21. ledna 2019, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2019/3663-78099813".

Pracoviště a kontakty

Firma: Úřad práce České republiky, IČ: 72496991,
Místo výkonu práce: Úřad práce ČR, KrP Ústí nad Labem - KOP Teplice, Vrchlického 3175, 415 01 Teplice 1
Komu se hlásit: Ing. Blanka Kavalírová, tel: , e-mail: blanka.kavalirova@uradprace.cz

Vlastnosti volného místa

Směnnost: Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné
Doba zaměstnání: od 2019-03-01
Mzdové rozpětí: od 19760 Kč/měsíc


Zobrazit na stránce úřadu práceDalší zajímavé nabídky práce