Úřad práce České republiky hledá zaměstnance na pozici

odborný referent – poradce INFOcentra projektu EFES
Odborní pracovníci v administrativě a správě organizaceGenerální ředitelka Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný – poradce INFOcentra projektu „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“ v Oddělení zprostředkování Kontaktního pracoviště Sokolov Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech, ID 11011627, v oboru služby „Zaměstnanost“. Místem výkonu služby je Sokolov. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. srpna 2020, po dobu realizace projektu „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“ s reg. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. únor 2019. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 8. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě

Zabezpečování základního informačního servisu pro klienty. Poskytování informací o činnostech a službách ÚP ČR. Předávání informací klientům o kompetentních pracovnících pro vyřízení jejich požadavků. Poskytování informací v oblasti evidence, zprostředkování a poradenství, v oblasti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, projektech. Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 22. ledna 2019, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.kv@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID xgmzpcw. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2019/3264-78099805“.

Pracoviště a kontakty

Firma: Úřad práce České republiky, IČ: 72496991,
Místo výkonu práce: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov 1
Komu se hlásit: , tel: , e-mail:

Vlastnosti volného místa

Směnnost: Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Doba zaměstnání: od 2019-02-01
Mzdové rozpětí: od 16800 Kč/měsíc


Zobrazit na stránce úřadu práceDalší zajímavé nabídky práce