Úřad práce České republiky hledá zaměstnance na pozici

odborný/vrchní referent – specialista dávek PvN
Sociální pracovníci v oblasti veřejné správyGenerální ředitelka Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent – specialista dávek PvN v Oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti Kontaktního pracoviště Sokolov Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech, ID 11003498, v oboru služby „Zaměstnanost“. Místem výkonu služby je Sokolov. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. února 2019. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě

•zajišťování agendy podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace •kontrola výplaty podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace •zajišťování správních činností a zpracování rozhodnutí ve věcech podpor v nezaměstnanosti a evidence uchazečů o zaměstnání •přijímání žádostí o zprostředkování zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti, vedení správních spisů, zajišťování administrativních a archivačních činností •zajišťování informační součinnosti •zajišťování informační a poradenské činnosti v oblasti zaměstnanosti Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 17. ledna 2019, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.kv@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID xgmzpcw. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2019/434-78099805“.

Pracoviště a kontakty

Firma: Úřad práce České republiky, IČ: 72496991,
Místo výkonu práce: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov 1
Komu se hlásit: , tel: , e-mail:

Vlastnosti volného místa

Směnnost: Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Doba zaměstnání: od 2019-02-01
Mzdové rozpětí: od 18230 Kč/měsíc


Zobrazit na stránce úřadu práceDalší zajímavé nabídky práce