Karlovarský kraj hledá zaměstnance na pozici

ÚŘEDNÍK - sociální pracovník, metodik pro veřejné opatrovnictví
Ostatní úředníci jinde neuvedeníKontakt: Domecká Naděžda, e-mail: nadezda.domecka@kr-karlovarsky.cz. Lhůta pro doručení přihlášky: 25. ledna 2019 včetně (přihlášky doručené na podatelnu KÚKK po stanovené lhůtě, budou vyřazeny)

Výhodou

Praxe v oblasti veřejného opatrovnictví a činností sociální práce Znalost a aplikace právních předpisů zejména z oblasti týkající se veřejného opatrovnictví, zejm. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb., zákona 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a sociální práce a sociálních služeb (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) Zvláštní odborná způsobilost v oblasti veřejného opatrovnictví, ev. sociálních služeb (dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Uživatelská znalost práce s PC a MS Office. Řidičský průkaz sk. B. Náležitosti písemné přihlášky: dle § 7, odst. 4 zákona o úřednících jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana); datum a podpis zájemce Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: dle § 7, odst. 5 zákona o úřednících strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se oblasti sociálně - právní ochrany dětí, popř. v oblasti sociálních služeb; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem); ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání; další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce v přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo případně email)

Místo a způsob podání přihlášky

osobně na podatelně krajského úřadu

písemně na adresu

Krajský úřad Karlovarského kraje Naděžda Domecká Oddělení personálních věcí a vzdělávání Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Bližší informace o činnostech odboru a pracovní pozici získáte na adrese www.kr-karlovarsky.cz pod ikonou příslušného odboru

Pracoviště a kontakty

Firma: Karlovarský kraj, IČ: 70891168,
Místo výkonu práce: Karlovarský kraj - 000, Závodní 353/88, Dvory, 360 21 Karlovy Vary
Komu se hlásit: Naděžda Domecká, tel: , e-mail: nadezda.domecka@kr-karlovarsky.cz.

Vlastnosti volného místa

Směnnost: Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Doba zaměstnání: od 2019-02-15
Mzdové rozpětí: od 21480 Kč/měsíc

Požadované dovednosti

Jiné


Zobrazit na stránce úřadu práceDalší zajímavé nabídky práce