Karlovarský kraj hledá zaměstnance na pozici

ÚŘEDNÍK ODBORU INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU
Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státuLhůta a místo pro doručení přihlášky: 21. ledna 2019 (včetně), přihlášky doručené na podatelnu KÚKK po stanovené lhůtě, budou vyřazeny

Výhodou

vysokoškolské vzdělání v oboru obchodního práva nebo práva ve veřejné správě znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek orientace v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zkušenosti v oblasti administrace veřejných zakázek organizační a komunikační schopnosti praxe ve státní správě nebo samosprávě uživatelská znalost práce s PC a MS Office, znalost práce s MS Access řidičský průkaz sk.B Náležitosti písemné přihlášky: dle § 7 odst. 4 zákona o úřednících jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana); datum a podpis zájemce. Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: dle § 7 odst. 5 zákona o úřednících strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem); ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání; další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce v přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo případně email)

Způsob podání přihlášky

osobně na podatelně krajského úřadu

písemně na adresu

Krajský úřad Karlovarského kraje Naděžda Domecká Oddělení personálních věcí a vzdělávání Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Bližší informace o činnostech odboru a pracovní pozici získáte na adrese www.kr-karlovarsky.cz, pod ikonou příslušného odboru, případně na tel.č. 354 222 432 u vedoucího odboru Ing. Tomáše Brtka

Pracoviště a kontakty

Firma: Karlovarský kraj, IČ: 70891168,
Místo výkonu práce: Karlovarský kraj - 000, Závodní 353/88, Dvory, 360 21 Karlovy Vary
Komu se hlásit: Naděžda Domecká, tel: , e-mail: nadezda.domecka@kr-karlovarsky.cz.

Vlastnosti volného místa

Směnnost: Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Doba zaměstnání: od 2019-02-15
Mzdové rozpětí: od 18230 Kč/měsíc


Zobrazit na stránce úřadu práceDalší zajímavé nabídky práce