Karlovarský kraj hledá zaměstnance na pozici

Úředník odboru sociálních věcí
Ostatní úředníci jinde neuvedeníLhůta pro doručení přihlášky: 4. ledna 2019 včetně (přihlášky doručené na podatelnu KÚKK po stanovené lhůtě, budou vyřazeny

Výhodou

 • Praxe v oblasti veřejného opatrovnictví a činností sociální práce
 • Znalost a aplikace právních předpisů zejména z oblasti týkající se veřejného opatrovnictví, zejm. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb., zákona 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a sociální práce a sociálních služeb (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • Zvláštní odborná způsobilost v oblasti veřejného opatrovnictví, ev. sociálních služeb (dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
 • Uživatelská znalost práce s PC a MS Office.
 • Řidičský průkaz sk. B.
 • Náležitosti písemné přihlášky: dle § 7, odst. 4 zákona o úřednících
 • jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana); datum a podpis zájemce
 • Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: dle § 7, odst. 5 zákona o úřednících
 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se oblasti sociálně - právní ochrany dětí, popř. v oblasti sociálních služeb; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem); ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání; další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce
 • v přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo případně email)

  Místo a způsob podání přihlášky

 • osobně na podatelně krajského úřadu
 • - písemně na adresu

  Krajský úřad Karlovarského kraje Naděžda Domecká Oddělení personálních věcí a vzdělávání Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Bližší informace o činnostech odboru a pracovní pozici získáte na adrese www.kr-karlovarsky.cz pod ikonou příslušného odboru

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Karlovarský kraj, IČ: 70891168,
  Místo výkonu práce: Karlovarský kraj - 000, Závodní 353/88, Dvory, 360 21 Karlovy Vary
  Komu se hlásit: Naděžda Domecká, tel: , e-mail: nadezda.domecka@kr-karlovarsky.cz.

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Pružná pracovní doba
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
  Doba zaměstnání: od 2019-01-15
  Mzdové rozpětí: od 18230 Kč/měsíc


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce