Město Bruntál hledá zaměstnance na pozici

Úředník - referent správy majetku, oddělení správy majetku, odboru správy majetku, investic a dotací
Ostatní úředníci jinde neuvedenímísto výkonu práce : Bruntál, Nádražní 20 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Bruntál vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

samosprávních celků, výběrové řízení na místo

Úředníka/ce – referent/ka správy majetku, oddělení správy majetku, odboru správy majetku, investic a dotací na dobu: neurčitou s místem výkonu práce: Bruntál zařazení v platové třídě: 9. - 10.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která

 • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním
 • občanem a má v České republice trvalý pobyt
 • dosáhla věku 18 let
 • je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
 • Další požadavky

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
 • základní orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • uživatelská znalost práce na PC v programech Microsoft Office,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • základní znalosti a orientace v geografickém informačním systému výhodou,
 • praxe a orientace v oblasti správy majetku výhodou,
 • samostatnost, pečlivost, důslednost, organizační a koordinační schopnosti, schopnost týmové práce, odolnost vůči stresu.
 • Charakteristika vykonávané pozice

  Komplexní zajišťování správy rozsáhlého a různorodého majetku města Bruntál s péčí řádného hospodáře a výkon majetkových práv dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích spočívající v zabezpečování různých způsobů nakládání s tímto majetkem, zahrnující úkony . zejména spojené s pozemky obce a věcných práv k nim, . řešení právně a věcně složitých forem jejich nabývání, prodeje a jiných způsobů dispozice s tímto majetkem, včetně kontroly, . navrhování využití majetku obce včetně ekonomických analýz a návrhů.

  Nabízíme

  Pružnou pracovní dobu, 5 dnů sick days a další benefity.

  Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
 • státního občana
 • datum a podpis uchazeče
 • K přihlášce je nutno doložit tyto doklady

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
 • znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
 • též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními předpisy. Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy na oddělení právním, personálním a organizačním a přístup k jejich obsahu budou mít pouze zaměstnanci úřadu podílející se na výběrovém řízení a to pouze v případě, že tento přístup bude pro jejich činnost nezbytný a dále členové výběrové komise, kterou jmenuje vedoucí úřadu.

  Písemnou přihlášku lze podat

  ve lhůtě do 17.12.2018 na podatelně Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál nebo ji odeslat na adresu: Městský úřad Bruntál sekretariát taje

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Město Bruntál, IČ: 00295892,
  Místo výkonu práce: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál 1
  Komu se hlásit: Podatelna, tel: +420 554 706 111, e-mail: posta@mubruntal.cz; podatelna@mubruntal.cz

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV
  Doba zaměstnání: od 2019-01-02
  Mzdové rozpětí: od 20000 do 30000 Kč/měsíc


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce