Město Břidličná hledá zaměstnance na pozici

Referent - ka stavebního úřadu, silničního správního úřadu, životního prostředí
Ostatní úředníci jinde neuvedenímísto výkonu práce : Břidličná, Nábřežní 452 MĚSTO BŘIDLIČNÁ Městský úřad Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, tel. : 554 773 543, 733 602 140 e-mail : tajemnik@mu-bridlicna.cz ________________________________________________________________ Tajemnice Městského úřadu Břidličná vydává v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referenta/referentky stavebního úřadu, silničního správního úřadu, životního prostředí Místo výkonu práce: Městský úřad Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná Předpokládaný nástup: 1. 2. 2019, nebo dohodou Pracovní poměr: na dobu neurčitou Pracovní úvazek: 1,0 Platové zařazení: 10 platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších předpisů Nabízíme: systém zaměstnaneckých výhod Požadavky: splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Další požadavky

. kvalifikační požadavky dle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, . základní orientace v právních předpisech týkajících se pracovního zařazení – zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích . velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu . komunikační schopnosti a profesionální vystupování, . odpovědnost a preciznost, důslednost při dodržování právních předpisů, . organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, . řidičský průkaz skupiny B.

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti

. zajišťování výkonu státní správy na úseku stavebního úřadu, . odborné zpracování rozhodnutí a opatření podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jejich prováděcích předpisů, . vedení kompletní agendy na úseku ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů – povolování kácení dřevin rostoucích mimo les a zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, . výkon silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, . zpracování podkladů pro veřejné zakázky a dotace, příprava výběrových řízení. 2 Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto

náležitosti

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
 • státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.
 • K přihlášce přiložte

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a s uvedením odborných znalostí
 • a dovedností týkajících se požadavků tohoto výběrového řízení,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
 • obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • V přihlášce uveďte kontaktní údaje - telefonní číslo nebo e-mailovo

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Město Břidličná, IČ: 00295906,
  Místo výkonu práce: Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
  Komu se hlásit: Ing. Jana Paštěková, tel: +420 554 773 543,733 602 140, e-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
  Doba zaměstnání: od 2019-02-01
  Mzdové rozpětí: od 18810 Kč/měsíc


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce