Město Blansko hledá zaměstnance na pozici

vedoucí odboru kancelář tajemníka
Vedoucí ostatních úředníkůPožadované obecné předpoklady

státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady

ukončené vysokoškolské vzdělání (právní směr výhodou)

Další požadované předpoklady

organizační schopnosti umění jednat s lidmi (velmi dobré komunikační schopnosti) praxe ve vedoucí funkci min. 2 roky znalost zákona o obcích znalost problematiky GDPR (včetně úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů) znalost zákona o svobodném přístupu k informacím znalost problematiky krizového řízení výhodou znalost problematiky cestovního ruchu výhodou znalost práce na PC praxe ve veřejné správě výhodou řidičský průkaz sk. B Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.03.2019 nebo dle dohody, MěÚ Blansko Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11 Lhůta pro podání písemné přihlášky: 12.12.2018

Náležitosti přihlášky

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů za účelem výběrového řízení osvědčení (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 zákona č. 451/1991 Sb. - nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971 Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou "OKT - NEOTVÍRAT" na adresu: Město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko. Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Pracoviště a kontakty

Firma: Město Blansko, IČ: 00279943, http://www.blansko.cz
Místo výkonu práce: nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01 Blansko
Komu se hlásit: Ing. Josef Kupčík, tajemník městského úřadu, tel: +420 516 775 184, e-mail: kupcik@blansko.cz

Vlastnosti volného místa

Směnnost: Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
Doba zaměstnání: od 2019-03-01
Mzdové rozpětí: od 21050 do 31640 Kč/měsíc

Požadované dovednosti

Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B


Zobrazit na stránce úřadu práceDalší zajímavé nabídky práce