Město Nová Paka hledá zaměstnance na pozici

REFERENT/-KA SPRÁVNÍHO ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU NOVÁ PAKA - AGENDA DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ
Odborní administrativní pracovníci v právní oblastiREFERENT/-KA SPRÁVNÍHO ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU NOVÁ PAKA - AGENDA DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ Bližší informace mohou uchazeči získat u tajemníka MěÚ Nová Paka, tel. 493 760 180, e-mail: tajemnik@munovapaka.cz, nebo u vedoucí správního oboru, tel 493 760 110, e-mail: nadvornikova@munovapaka.cz. Město Nová Paka dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: samostatný odborný referent na úseku projednávání dopravních přestupků Místo výkonu práce: správní obvod města Nová Paka s rozšířenou působností Doba trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou Předpokládaný nástup: 1.12.2018 nebo po dohodě i později

I. Základní předpoklady uchazečů

a) státní občanství ČR, popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v České republice b) způsobilost k právním úkonům c) bezúhonnost d) znalost jednacího jazyka

II. Kvalifikační požadavky

" vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo (popř. s termínem dokončení nejpozději do 30. 6. 2022) " nebo vysokoškolské vzdělání min. v bakalářském studijním programu v jiné oblasti (popř. s termínem dokončení nejpozději do 30. 6. 2022), s následným prokázáním odborné způsobilosti zkouškou, " nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou při splnění ustanovení § 112 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (50 let věku a 10 let praxe při projednávání přestupků) III. Výhodou " praxe v oblasti přestupkových agend " zvláštní odborná způsobilost pro projednávání přestupků dle zákona. č. 312/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 512/2002 Sb. v platném znění, §1 odst. 1 písm c) , r) nebo dle § 111 zákona č. 250/2016 Sb.

IV. Další požadavky zaměstnavatele

" řidičské oprávnění sk. B " dobrá znalost práce na PC (zejména pořizování a úprava textových dokumentů) " dobré komunikační schopnosti " dobrý zdravotní stav " morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě " základní orientace v právních předpisech: zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, zákon č. 250/2016 sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel, vše v platném znění.

V. Způsob podání přihlášky

Přihláška musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 6 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. a musí k ní být připojeny tyto doklady

" Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech " Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců " Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání " Další doklady prokazující odbornou kvalifikaci uchazeče a praxi v oboru VI. Termín pro podání přihlášky: do 15. listopadu 2018 II. Místo podání přihlášky: Písemnou přihlášku lze zaslat poštou na adresu Městský úřad Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka nebo předat osobně na podatelně v budově Městského úřadu Nová Paka, I. posch. dv. č. 40 VIII. Platové zařazení: dle nařízení vlády č 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (10. platová třída). Po uplynutí zkušební doby osobní příplatek

Pracoviště a kontakty

Firma: Město Nová Paka, IČ: 00271888,
Místo výkonu práce: Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka
Komu se hlásit: Ing. Zdeněk Sucharda, tajemník městského úřadu, tel: +420 493 760 180, e-mail: tajemnik@munovapaka.cz

Vlastnosti volného místa

Směnnost: Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Doba zaměstnání: od 2018-12-01
Mzdové rozpětí: od 26000 do 36000 Kč/měsíc


Zobrazit na stránce úřadu práceDalší zajímavé nabídky práce