Město Blansko hledá zaměstnance na pozici

referent/ka komunální údržby
Ostatní stavební techniciPožadované obecné předpoklady

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost
 • Požadované kvalifikační předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu stavebního směru
 • Další požadované předpoklady

 • znalost problematiky oprav a rekonstrukcí místních komunikací včetně dopravního značení
 • flexibilita a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
 • orientace v zákoně o obcích a ve stavebním zákoně
 • základní znalost zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B
 • -praxe ve veřejné správě výhodou Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 02.01.2019 nebo dle dohody, MěÚ Blansko Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 10 Lhůta pro podání písemné přihlášky: 23.11.2018

  Náležitosti přihlášky

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů za účelem výběrového řízení
 • Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou "KOM - NEOTVÍRAT" na adresu: Město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko. Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Město Blansko, IČ: 00279943, http://www.blansko.cz
  Místo výkonu práce: nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01 Blansko
  Komu se hlásit: Ing. Josef Kupčík, tajemník městského úřadu, tel: +420 516 775 184, e-mail: kupcik@blansko.cz

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
  Doba zaměstnání: od 2019-01-02
  Mzdové rozpětí: od 19360 do 29150 Kč/měsíc

  Požadované dovednosti

  Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce