Město Hostinné hledá zaměstnance na pozici

Vedoucí odboru investic a majetku
Úředníci jinde neuvedeníVEDOUCÍ ODBORU INVESTIC A MAJETKU

Pracovní náplň

 • řídící činnost odboru
 • komplexní správa movitého a nemovitého majetku (např. vyřizování žádostí o prodej, převod, pronájem nemovitého majetku a zajišťování oceňování nemovitého majetku, přebírání a předávání pronajatého majetku města, nabídkové řízení bytových, nebytových prostorů a pozemků, včetně zveřejnění záměrů, kontrolní činnost ve využívání majetku města a uzavíraní smluvních vztahů)
 • plánování a řízení investic (opravy a rekonstrukce majetku města)
 • zajišťování realizace a evidence zadávacích řízení na realizaci veřejných zakázek, včetně výběrových řízení na dodavatele projekčního řešení a dodavatele stavebních prací
 • koordinace přípravy, realizace, předávání staveb, včetně smluvních vztahů při investorsko-inženýrské činnosti, kontrola dodržování lhůt
 • administrace přijatých dotací v oblasti investic
 • tvorba dlouhodobých záměrů hospodaření s majetkem města
 • návrhy plánů rekonstrukcí, oprav a investic na kalendářní rok
 • pasport místních komunikací ve vlastnictví města
 • investiční činnost na úseku silničního hospodaření ve věci místních komunikací a veřejně účelových komunikací
 • poskytování odborné pomoci ve věci údržby a oprav staveb ve vlastnictví města
 • metodické řízení činnosti Technických služeb města Hostinné, p. o.
 • řádné vedení spisové služby dle platných předpisů a řádné evidování zpracovávaných dokumentů
 • Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců Platová třída: 11 (podle započitatelné praxe od 20.450 Kč do 30.750 Kč) Příplatek za vedení:7.000 Kč Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 50 % PT

  Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků

 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR - nutnost ovládat český jazyk)
 • fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)
 • Kvalifikační předpoklad: minimálně střední vzdělání s maturitou (ekonomického nebo technického směru výhodou)

  Další požadavky

 • praxe v obdobné pozici
 • praxe s vedením kolektivu (manažerské schopnosti)
 • znalost zákona o obcích a zákona o zadávání veřejných zakázek
 • orientace v problematice řešení majetkoprávní agendy - uzavírání smluv
 • praxe ze správy nemovitostí
 • orientace v problematice dotačních programů
 • schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
 • vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
 • vynikající komunikační a organizační schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • loajalita vůči zaměstnavateli, flexibilita a spolehlivost
 • pečlivost, systematičnost, přesnost, důslednost
 • pokročilá znalost práce na PC - MS Office
 • řidičský průkaz sk. B výhodou
 • Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

  K přihlášce připojte

  a) strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně, b) výpis z evidence rejstříku

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Město Hostinné, IČ: 00277908,
  Místo výkonu práce: Náměstí 69, 543 71 Hostinné
  Komu se hlásit: Ing. Štěpánka Musilová, tel: +420 499 404 741, e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
  Doba zaměstnání: od 2018-12-01
  Mzdové rozpětí: od 20450 do 30750 Kč/měsíc


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce