Město Jičín hledá zaměstnance na pozici

REFERENT/-KA ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Specialisté v oblasti územního a dopravního plánováníREFERENT/-KA ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Město Jičín Výběrové řízení

Vedoucí Městského úřadu Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

referent oddělení úřadu územního plánování.

Nabízíme

 • pracovní poměr na dobu neurčitou vhodný i pro absolventy,
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9.-10. platová třída), osobní příplatek po zkušební době,
 • - místo výkonu práce - město Jičín, správní obvod města Jičína, města s rozšířenou působností, - dobré pracovní podmínky, zaměstnanecké benefity, pružná pracovní doba,
 • možnost získání služebního bytu.
 • Předpoklady a požadavky pro výkon práce

  1) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk, 2) vysokoškolské vzdělání technického směru, výhodou je splnění kvalifikačních požadavků pro územně plánovací činnost podle § 24 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 3) znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 4) dobré komunikační schopnosti, znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič, 5) uvítáme: osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, praxi ve veřejné správě a stavebnictví, znalost cizího jazyka. Přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče. K přihlášce se připojí životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu: Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, k rukám vedoucího MěÚ, Ing. Petera Bareše, nebo odevzdány na podatelně Městského úřadu Jičín na téže adrese do 3.12.2018. Případné bližší informace Vám budou podány u vedoucího odboru územního plánování a rozvoje města, Ing. Ondřeje Bodláka, na adrese Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města, ul. 17 listopadu č. 16, 50601 Jičín, tel. č. 493545150. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Neúspěšným uchazečům budou po uzavření výběrového řízení vráceny všechny doklady kromě přihlášky do výběrového řízení a životopisu, které budou uloženy po dobu skartační a archivační lhůty v souladu se Spisovým a skartačním řádem vyhlašovatele a následně budou skartovány. V Jičíně dne 30.10.2018 Ing. Peter Bareš, vedoucí MěÚ

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Město Jičín, IČ: 00271632,
  Místo výkonu práce: Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
  Komu se hlásit: Ing. Ondřej Bodlák, tel: +420 493 545 150, e-mail: bodlak@mujicin.cz

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Pružná pracovní doba
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské
  Doba zaměstnání: od 2019-01-01
  Mzdové rozpětí: od 17360 do 28320 Kč/měsíc


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce