Město Jičín hledá zaměstnance na pozici

ZAMĚSTNANEC/-KYNĚ OBCE ZAŘAZENÝ DO MĚSTSKÉ POLICIE JIČÍN
StrážníciZAMĚSTNANEC/-KYNĚ OBCE ZAŘAZENÝ DO MĚSTSKÉ POLICIE JIČÍN Starosta města Jičína vyhlašuje v ý b ě r o v é ř í z e n í na obsazení pracovního místa: zaměstnanec/kyně obce zařazený do Městské policie Jičín

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

a) uchazeč je státním občanem ČR, je starší 18 let, je bezúhonný a spolehlivý, b) je zdravotně způsobilý ve smyslu vyhl. č. 444/2008 Sb. o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka a čekatele obecní policie, c) ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, e) řidičský průkaz sk. "B" - aktivní řidič, znalost práce na PC, f) dobré komunikační schopnosti, schopnost jednat s lidmi, g) znalost cizího jazyka a praxe v dané oblasti vítána.

Nabízíme

- platové zařazení podle zák. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (5.-6. platová třída), - místo výkonu práce - město Jičín a dále obce, se kterými město Jičín uzavřelo veřejnoprávní smlouvu dle § 3a a § 3b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, - dobré pracovní podmínky. Přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče. K přihlášce se připojí strukturovaný životopis, čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ne starší tří měsíců, výpis z Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče. Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín, k rukám starosty JUDr. Jana Malého, nebo odevzdány na podatelně MěÚ Jičín do 14. listopadu 2018. Případné bližší informace Vám podá velitel MP Bc. Karel Juryca na tel. 493545157 nebo mailu: juryca@mujicin.cz. V Jičíně dne 26.10.2018 JUDr. Jan Malý starosta města

Pracoviště a kontakty

Firma: Město Jičín, IČ: 00271632,
Místo výkonu práce: Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Komu se hlásit: Bc. Karel Juryca, c., tel: +420 493 545 157, e-mail: juryca@mujicin.cz

Vlastnosti volného místa

Směnnost: Nepřetržitý provoz
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Doba zaměstnání: od 2019-01-01
Mzdové rozpětí: od 14330 do 22260 Kč/měsíc


Zobrazit na stránce úřadu práceDalší zajímavé nabídky práce