Město Cvikov hledá zaměstnance na pozici

Stavební a investiční technik/čka
Stavební techniciMísto výkonu práce: Cvikov Pracovní úvazek: plný, na dobu určitou (necelé 4 roky, po dobu, po kterou bude stavební a investiční technik vykonávat funkci uvolněného místostarosty) Nástup: možný ihned

Náplň práce

-příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo části velkých investic, -zpracovávání návrhů investičních plánů, -příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce, -zpracování žádostí o dotace, -provádění stavebního dozoru, -příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

-fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, -občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt a ovládá český jazyk, -způsobilý k právním úkonům, -bezúhonný (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné služby, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena).

Požadavky na uchazeče

-minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou - stavební zaměření podmínkou, -podmínkou praxe ve stavebnictví minimálně 4 roky -řidičské oprávnění skupiny "B", -znalost práce s PC na velmi dobré úrovni (Word, Excel, PowerPoint), orientace na internetu, schopnost získávat a zpracovávat data, emailová komunikace, -dobré společenské vystupování, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita,

Písemná přihláška musí obsahovat

-jméno, příjmení, titul, datum a místo narození zájemce, -státní příslušnost, -místo trvalého pobytu a kontaktní údaje, -číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, -datum a podpis.

K přihlášce je nutné doložit

-strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, -výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), -ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Nabízíme

 • 9. platová třída (podle Nařízeni vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě) + osobní příplatek (po zapracování),
 • zaměstnanecké výhody (příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené, apod.),
 • -dobré pracovní prostředí.

  Lhůta pro podání přihlášky

 • písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 07. 12. 2018 do 11:00 hodin v podatelně Městského úřadu Cvikov, Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov, Cvikov I,
 • přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty,
 • obálku je nutné označit slovy "NEOTVÍRAT - výběrové řízení SIT".
 • Na ústní pohovor budou následně pozváni vybraní uchazeči, kteří splnili požadavky uvedené v oznámení o výběrovém řízení a předložili požadované doklady. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Město Cvikov, IČ: 00260410,
  Místo výkonu práce: Náměstí Osvobození 63, Cvikov I, 471 54 Cvikov
  Komu se hlásit: Podatelna, tel: , e-mail:

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
  Doba zaměstnání: od 2018-12-08 do 2022-10-31
  Mzdové rozpětí: od 17360 do 26110 Kč/měsíc

  Požadované dovednosti

  Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce