Statutární město Ostrava Městský obvod Poruba hledá zaměstnance na pozici

Právník/ce - odbor sociálních věcí
Podnikoví právníciMísto výkonu práce: nám. J. Gagarina 4, Ostrava Kontakt: poštou nebo osobním doručením na podatelnu Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina č. 4, Slezská Ostrava, v zalepené obálce označené VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 19/2018 - NEOTVÍRAT s uvedením adresy uchazeče (odkaz na www.slezska.cz). Vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, obor právo a právní věda. Zástup za MD, pracovní poměr na dobu určitou.

Požadované doklady

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností,
 • výpis z evidence Rejstříků trestů, ne starší 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Přihláška musí obsahovat přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče. Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v životopise, v průvodním dopise apod. Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové zprávy, bude nutné výpis z evidence Rejstříku trestů a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání doručit vyhlašovateli v listinné podobě. Lhůta pro podání přihlášky: do 9. 11. 2018

  Benefity

  25 dnů dovolené, pružná pracovní doba, benefity ze sociálního fondu, stravenky

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Statutární město Ostrava Městský obvod Poruba, IČ: 00845451,
  Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava, náměstí Jurije Gagarina 1196/4, 710 00 Ostrava 10
  Komu se hlásit: Mgr. Zdeněk Matýsek, vedoucí odboru sociálních věcí, tel: +420 599 410 026, e-mail: zmatysek@slezska.cz

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Pružná pracovní doba
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
  Doba zaměstnání: od 2018-12-01 do 2019-12-01
  Mzdové rozpětí: od 20450 do 30750 Kč/měsíc


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce