Město Bruntál hledá zaměstnance na pozici

Strážník Městské policie Bruntál
Strážnícimísto výkonu práce : Bruntál

Starosta města Bruntálu vyhlašuje výběrové řízení na místo

Strážníka Městské policie Bruntál Místo výkonu práce: Město Bruntál a obce, s nimiž jsou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

Strážníkem se může stát fyzická osoba, která

- je státním občanem České republiky, - je starší 21 let, - je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, spolehlivá, - je tělesně a duševně způsobilá k výkonu povinností a oprávnění podle zák. 553/1991 Sb.

Další požadavky

- střední vzdělání s maturitní zkouškou, - schopnost zvládnout zátěžové situace, - odolnost vůči stresu, - samostatnost, - řidičské oprávnění skupiny B, - občanská bezúhonnost a spolehlivost, - uživatelská znalost PC, - znalost cizího jazyka výhodou.

V písemné přihlášce uveďte

- jméno, příjmení a titul, - datum a místo narození, - státní příslušnost, - místo trvalého bydliště, kontaktní adresu, telefon, případně e-mail, - číslo občasného průkazu, - datum a podpis zájemce.

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady

- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, dovednostech, - originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání, - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, - čestné prohlášení o splnění podmínky spolehlivosti ve smyslu § 4b zák. 553/1991 Sb., ne starší než 3 měsíce, - čestné prohlášení o splnění podmínky bezúhonnosti ve smyslu § 4a zák. 553/1991 Sb, ne starší než 3 měsíce. Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními předpisy. Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy na oddělení právním, personálním a organizačním a přístup k jejich obsahu budou mít pouze zaměstnanci úřadu a MěP podílející se na výběrovém řízení a to pouze v případě, že tento přístup bude pro jejich činnost nezbytný a dále členové výběrové komise, kterou jmenuje starosta města Bruntál.

Nabízíme

- náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč, 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, vyplácení odměn a další benefity. . Předpokládaný nástup dle dohody. Bližší informace poskytne Ing. Pavel Petr, tel.: 554 706 523.

Písemnou přihlášku lze podat

ve lhůtě do 15. 11. 2018 na podatelně Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál nebo ji odeslat na adresu

Městský úřad Bruntál sekretariát tajemníka Nádražní 20 792 01 BRUNTÁL Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů. Z : 17.10.2018

Pracoviště a kontakty

Firma: Město Bruntál, IČ: 00295892,
Místo výkonu práce: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál 1
Komu se hlásit: Podatelna, tel: +420 554 706 111, e-mail: posta@mubruntal.cz; podatelna@mubruntal.cz

Vlastnosti volného místa

Směnnost: Nepřetržitý provoz
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Doba zaměstnání: od 2018-12-01
Mzdové rozpětí: od 20000 do 30000 Kč/měsíc


Zobrazit na stránce úřadu práceDalší zajímavé nabídky práce