Obec Stavenice hledá zaměstnance na pozici

Samostatná účetní/samostatný účetní
Účetní všeobecníPožadavky

Obecné předpoklady: podle §4 zák. č. 312/2002 Sb.

Náplň práce: zejména úplné a komplexní vedení účetnictví; tvorba a správa rozpočtu a financování, včetně rozpočtových opatření; vedení samostatné účetní evidence při čerpání dotací; tvorba návrhů interních předpisů a vyhlášek obce; zpracování mezd a personální agendy; zpracování daňových evidenci a souvisejících přiznání, hlášení a vyúčtování; evidence a zpracování návrhů smluvních vztahů souvisejících s jednotlivými účetními a rozpočtovými případy; zpracování podkladů pro jednání zastupitelstva obce a to vše pro celkem tři subjekty

- Obec Stavenice - Svazek obcí Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV, - Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police Dosažené vzdělání: minimálně vyšší odborné nebo střední odborné s maturitní zkouškou Znalosti oboru: zejména účetnictví územních samospráv, rozpočtová skladba, finanční kontrola, veřejná správa, personální a mzdová/platová agenda Zvláštní odborná způsobilost: finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum (složení zkoušky do 18 měsíců od uzavření smlouvy)

Praxe

základní znalosti v oblasti účetnictví výhodou zkušenosti v oblasti účetnictví územních samospráv Jazykové znalosti: český jazyk, ostatní jazykové znalosti nejsou požadovány

Další požadované znalosti

 • práce na PC (Word, Excel, Internet, vítány zkušenosti se systémem Gordic, Keo, Triada),
 • znalost zákona o obcích, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účetních předpisů, daňových předpisů, pracovně právních předpisů, platových předpisů,
 • další znalosti ve vazbě na náplň práce,
 • schopnost samostatné práce a organizační schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů,
 • výborné komunikační schopnosti,
 • pečlivost a zodpovědnost,
 • ochota se dále vzdělávat
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou
 • Další informace

  Termín nástupu: Předpokládaný termín - okamžitě Místo výkonu práce: Obec Stavenice a Obec Třeština Platové podmínky: podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce a nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě bude účetní zařazen/a do 9. platové třídy Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce; pracovní úvazek 40 hodin týdně

  Přihláška

  Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, kontaktní údaje (telefon, mobil, e-mail), datum a podpis Přílohy k přihlášce: strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, zejména ve vazbě na požadavky výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte na adresu Obecního úřadu Třeština adresa: Třeština 10, 789 73 pošta Úsov Uzavřenou obálku označte heslem "NEOTVÍRAT, VEŘEJNÁ VÝZVA - účetní." Písemné přihlášky zasílejte na Obecní úřad Třeština nejpozději do 31.12.2018 do 12.00 hod. Informace k pozici podá Ing. Michaela Müllerová, tajemník konkurzního řízení. Tel. 727 938 440 email: mmullerova@volny.cz.

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Obec Stavenice, IČ: 00853135,
  Místo výkonu práce: Stavenice 43, 789 73 Úsov
  Komu se hlásit: Ing. Michaela Müllerová, tel: +420 727 938 440, e-mail: mmullerova@volny.cz

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
  Doba zaměstnání: od 2018-12-17
  Mzdové rozpětí: od 17360 do 19000 Kč/měsíc

  Požadované dovednosti

  Práce s PC - internet a elektronická pošta


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce